Продължете към съдържанието
Home » Игиги – древните астронавти, които се разбунтуваха срещу анунаките

Игиги – древните астронавти, които се разбунтуваха срещу анунаките

Игиги – древните астронавти, които се разбунтуваха срещу анунаките

Игиги – древните астронавти, които се разбунтуваха срещу анунаките. Твърди се, че древните анунаки са създали човешката раса чрез генетично модифициране на ранните хора, за да ги използват като работна сила. Но преди да бъдат създадени хората, игигите са били използвани от древните анунаки като тяхна основна работна сила.

Говори се, че игигите – тези, които се обръщат и виждат – са били древните богове. Това били астронавти от по-младото поколение, слугите на могъщите анунаки. Те са били наполовина хора, наполовина животни – които са дошли на Земята, за да добиват злато.

Игиги и Анунаки

Игиги и Анунаки
„Игиги“​ в планината Дракенсберг (драконовите планини) в Южна Африка

В късния шумеро-акадския пантеон боговете са разделени на две родови групи –Игиги и Анунаки. Игиги са митологичните фигури на небето в митологията на Месопотамия. Въпреки че понякога е синоним на термина ” анунаки “, в един мит игигите са по-младите същества, които са били слуги на анунаките, докато не се разбунтували и не биват заменени от създаването на хората.

Разделянето на боговете на Игиги и Анунаки се появява през акадско време. Към Анунаките изглежда са били отнасяни боговете от локалните пантеони. Това разделение не е ясно и в широк смисъл означенията на двете групи – Игиги и Анунаки – биха могли да са синоними. Общият брой на Анунаките в източниците варира от 7 до 600, най-често се споменават 50 богове.

Терминологията, използвана за описание на боговете, е изключително сложна и все още се нуждае от много изследвания. Изследователите смятат, че терминът игиги е от семитски произход и показва групата богове в месопотамския пантеон. Все още не е ясно кои древни богове са принадлежали на игигите, но много учени предполагат, че Мардук – богът-покровител на град Вавилон – е бил един от игигите.

Мардук - богът-покровител на Вавилон - Игиги – древните астронавти, които се разбунтуваха срещу анунаките

Основните учени използват термина игиги за обозначаване на митологичните шумерски божества. Според основните учени игигите са били по-младите слуги на анунаките, които са инициирали бунт срещу своите господари и диктатурата на Енлил. В крайна сметка анунаките заменили игигите с хора.

Епоса за Атрахасис и хипотезата за древните астронавти

В епоса за Атрахасис – вавилонската история за Потопа и предшественик на историята за потопа в Епохата на Гилгамеш – шумерският рай е описан като градина, където нисшите богове (игигите) са били натоварени да копаят воден поток от своите господари, анунаките:

„Когато боговете като хората носеха работата и понасяха труда, трудът на боговете беше голям, работата беше тежка; страданието беше много.
„Седемте велики анунаки караха игигите да страдат от работата.“
„Когато боговете, като човек, Поеха труда, носеха товара, Товарът на боговете беше голям, Трудът тежък, неприятностите прекомерни. Великият Анунаку, Седемте, караха Игигите да се заемат с труда.“

На тази плоча се виждат този отдясно и този отляво, поддържащи раниците си, окачени на стената. Те бяха геодезистите, натоварени със задачата да изследват многото златни мини в Древна Африка.
На тази плоча се виждат този отдясно и този отляво, поддържащи раниците си, окачени на стената. Това били геодезистите, натоварени със задачата да изследват многото златни мини в Древна Африка.

Изглежда че боговете Игигу не са искали да работят повече и следователно Ануннаките трябвало да намерят решение. В крайна сметка това довело до създаването на хората, които оттогава нататък трябвало да вършат работата на боговете. В тази история изглежда, че игиги са били подчинени на анунаките. 

Хипотезата за древните астронавти предполага, че игигите са били подобни на анунаките, оставайки в постоянна орбита около нашата планета. Те основно са били смятани за посредници между нашата планета и Нибиру – домът на анунаките.

Мнозина вярват, че Игиги са останали в постоянна орбита около нашата планета в гигантски платформи, които обработват руда, доставена от Земята. След обработката на минералите, материалът е прехвърлян на други кораби и в крайна сметка транспортиран до родната планета на анунаките.

Игиги – древните астронавти, които се разбунтуваха срещу анунаките

Игиги – древните астронавти, които се разбунтуваха срещу анунаките
Рисунка в планината Дракенсберг в Южна Африка. Тя илюстрира „Въстанието на Игиги“. Трите Същества с гръб към нас са „Игиги“. Тази картина изглежда предполага „конфликтна ситуация“

Игигите очевидно никога не са били срещани от човечеството. Говори се, че няколко текста се позовават на тях, което предполага, че „игигите са били твърде високопоставени за човечеството и следователно не са се интересували от хората“.

След години на слаба и тежка работа за анунаките, игигите се разбунтували срещу своите господари. Говори се, че „те подпалиха инструментите си и обградиха голямата къща на Енлил през нощта, принуждавайки древните анунаки да намерят друг източник на труд“.

Ето защо древните анунаки заменили игигите, след като чрез генно инженерство древните хора създадоли по-голяма работна сила. Много автори предполагат, че човешката „робска раса“ е създадена, след като древните анунаки са модифицирали генетично своите гени и тези на ранните хора преди близо 500 000 години.

Следете ни в нашата Фейсбук страница за още любопитни неща!

Тези 4 древни цивилизации са съществували на Земята много преди човешката раса

Тези 4 древни цивилизации са съществували на Земята много преди човешката раса. Ернст Рифгатович Мулдашев, руски хирург, винаги е търсел доказателства за древни цивилизации, загинали много преди хората да се появят на земното кълбо. Мулдашев е убеден, че съществува древна цивилизация и вярванията му се подкрепят от археологически находки и справки, както и от безброй…

Книгата на Енох, забранена от Библията, разказва пълната истинска история за историята и човечеството

Книгата на Енох, забранена от Библията, разказва пълната истинска история за историята и човечеството. Ангелите, които слезли на Земята, нефилимите, големият потоп и древното и напреднало познание са някои от темите, обсъждани в Книгата на Енох. Това е древен ръкопис, който включва различни разкази, разказани от Енох, призната библейска фигура, прадядо на Ной. Тази книга…

Енки и Енлил: забранената история за произхода на човечеството

Енки и Енлил: забранената история за произхода на човечеството – древните шумерски текстове споменават анунаките като „тези, които са слезли от небето“. Мощна раса от извънземни същества, които са проектирали човечеството преди стотици хиляди години. Анунаките или „тези, които са слезли от небето“ са основните богове на древните шумери, акадци, асирийци и вавилонци, които са…

Източник и снимки: newstangail24.com / bg.wikipedia.org