Продължете към съдържанието

Интересни факти за Шумерската цивилизация – Топ 10 класация

Интересни факти за Шумерската цивилизация

Интересни факти за Шумерската цивилизация – Шумер е първата градска цивилизация в древна Месопотамия – мястото между реките Тигър и Ефрат. Тази древна и доста развита цивилизация е била разположена в съвременен южен Ирак. В своя пик, населението в района се оценява на между 0,8 милиона и 1,5 милиона души.

Шумерската цивилизация процъфтява хиляди години, преди да загуби идентичността си, след като е била завладяна от амореите (аморейците). Шумерите са известни с много постижения, които включват тяхната писмена система, известна като клинописна писменост, и първия известен закон в историята. Обогатете още повече вашите знания за историята, известните градове и царе, упадъка и постиженията на Шумер. Да видим кои са тези любопитни и интересни факти за Шумерската цивилизация:

1. Шумерският град Ериду е най-старият в света (все още се оспорва от историците)

Пресъздаване на пристанището в град Ериду - интересни факти за Шумерската цивилизация
Пресъздаване на пристанището в град Ериду

Разположен в днешен южен Ирак, Шумер е първата цивилизация в Месопотамия и може би най-ранната цивилизация в света. Шумерският град Ериду се счита за първия град в света. Основан е около 5400 г. пр. н.е. (тоест преди над 7400 години) на брега на Персийския залив в Южна Месопотамия. Смята се, че праисторическите хора, свързани с Обейдската култура, са първата цивилизационна сила в Шумер, която източва блатата за земеделие, развива търговията и създава различни индустрии.

Археологическите данни сочат, че към края на 4-то хилядолетие пр. н.е. Шумер е бил разделен на около дузина независими градове-държави, обединени от един храм, посветен на бог-покровител или богиня, и управляван от губернатор-свещеник или цар.

2. Шумерският град Урук е бил най-вероятно най-големия град в света по това време

Археологически обект Урук през 2008 г. - интересни факти за Шумерската цивилизация
Археологическият обект Урук през 2008 г.

Най-известният град на Шумер е Урук, който се намира на около 30 км източно от съвременния град Самава в Ирак. Сред първите градове в региона той играе водеща роля в урбанизацията и държавното формиране в Шумер по време на така известния период на Урук (4000–3200 г. пр. н. е.). Растежът на Урук го прави най-голямото шумерско селище, както по население, така и по площ.

В разцветът си, около 2900 г. пр. н. е., този древен град е имал население между 40 000 и 80 000 души, живеещи на 6 кв.км. оградена площ. Това прави Урук най-вероятно най-големия град в света по това време. Той губи първостепенното си значение около 2000 г. пр. н. е., но продължава да приютява своите жители, докато окончателно е изоставен малко преди мюсюлманското завоевание на Персия през 651 г. сл. н.е.

3. Шумерският цар Еанатум основава една от първите известни империи в историята

Карта на Шумер - интересни факти за Шумерската цивилизация
Карта на Шумер

През 25-ти век пр. н. е. Еанатум, цар на шумерския град Лагаш, започва военна кампания за присъединяване на различните градове-държави. В крайна сметка той завладява цял Шумер и също така разширява влиянието си извън неговите граници. Империята на Еанатум е една от първите исторически проверими империи в историята.

Акад е бил град в Северна Месопотамия. Саргон от Акад, известен още като Саргон Велики, основава Акадската империя и завладява Шумер около 2270 г. пр. н. е. Акадската империя е продължила около сто години в Шумер, след което е била победена от нашествениците на гутяните, които са били наречени варвари от шумерите. Гутянската династия управлява Шумер в продължение на около век.

4. Шумер изчезва от лицето на Земята след като е завладян от Амореите

Барелеф на Хамураби
Барелеф на Хамураби

Краят на гутианския период е белязан от възкачването на престола на местния шумерски владетел Ур-Наму през 2047 г. пр. н. е. Това довежда до кратко шумерско възраждане, което приключва през 1940 г. пр. н. е. поради нашествията на амореите (аморейците), идващи от територията на древна Сирия.

Независимите аморейски държави съществували до Хамурапи – известният аморейски цар на град-държавата Вавилон. Той обединил цяла Месопотамия под неговото управление през втората половина на 18 век пр.н.е. А Южна Месопотамия става известна като Вавилония, тъй като шумерите в крайна сметка били погълнати от асиро-вавилонското население. Въпреки че загубили своята отделна идентичност, шумерите завещали много аспекти от своята култура на своите наследници в региона.

5. Шумерският език се използва до Първи век след Христа

Семитските езици са клон на афроазиатските езици, възникнали в Близкия изток. Акадският, който получава името си от град Акад, е най-рано засвидетелстваният семитски език. Шумерският език се разглежда като изолиран език в лингвистиката, тъй като не принадлежи към нито едно познато езиково семейство. През 3-то хилядолетие пр. н. е. съществува тясна културна симбиоза между шумерите и акадите, която включвала широко разпространен билингвизъм.

По този начин езиците си влияели дълбоко. От 2100 г. пр. н. е. до 1700 г. пр. н. е. солеността на почвата в Шумер силно е повлияла на селскостопанската производителност, което е довело до спад от около три пети от населението на региона. Това отслабило районите, където се говорил шумерски език. Акадският постепенно заместил шумерския като говорим език, въпреки че шумерският продължава да се използва за церемониални и литературни цели до 1 век след Христа.

6. Клинописният скрипт на Шумер се счита за тяхно постижение – интересни факти за Шумерската цивилизация

Пример за промени в шумерския клинопис с времето - интересни факти за Шумерската цивилизация
Пример за промени в шумерския клинопис с времето

Най-известното постижение на Шумер е изобретяването на клинописното писмо около 3400 г. пр. н. е. Клинописът е латински термин, означаващ „клиновиден”. Шумерското писане се е развило от пиктограми, но се е усъвършенствало и в крайна сметка се е превърнало в пълноценна система за писане, която може да се използва за създаване на различна литература, както и за молитви и закони. Въпреки че не е най-старият пример за писане, клинописното писмо се смята за голям крайъгълен камък в човешката история.

Използвал се е над 3500 години и е адаптиран за писане на множество езици, включително акадски, хетски и урартски. Знанието за това как да се чете клинопис е загубено през 2 век след Христа, тъй като е заменено от азбучно писане. Той е преразгадан през 19 век с помощта на надписа Бехистун, който се състои от идентичен текст на 3-те официални езика на Персийската империя: староперсийски, акадски и еламитски.

7. Има Шумерски мит за потопа подобно на описания потоп в Библията

Потопът - картина от 1834 г. от Джон Мартин, изобразяваща Големия потоп на мита
Потопът – картина от 1834 г. от Джон Мартин, изобразяваща Големия потоп на мита

В шумерската писменост има препратка към голямо наводнение. Според шумерският мит за потопа боговете решават да изпратят потоп, за да унищожат човечеството. Божеството Енки обаче предупреждава Зиусудра, владетелят на Шурупак, да построи голяма лодка. Страшна буря разтърсва огромната лодка в продължение на 7 дни и 7 нощи и тогава се появява Уту (богът на Слънцето). След като потопът свършил, животните напускат кораба и боговете дават на Зиусудра вечен живот за „опазване на животните и семето на човечеството“.

Има няколко други мита за наводнението с много прилики със шумерския разказ като историята на индуския цар Ману в Матся Пурана, а също така и най-известният разказ за всемирния потоп в Библията. Съществуват различни теории, които обясняват тези митове за наводнения, включително хипотеза, че метеор се е разбил в Индийския океан около 3000–2800 г. пр. н. е., генерирайки мега-цунами, което е наводнило крайбрежните земи.

8. Гилгамеш в шумерският кралски списък – интересни факти за Шумерската цивилизация

Изобразяване на Гилгамеш - интересни факти за Шумерската цивилизация

Един от големите източници на информация за древна Месопотамия е списъкът на шумерските царе, в който са изброени царете на Шумер и предполагаемата им продължителност на управление. Този списък разделя историята на Шумер на „предпотопния“ (допотопен) период и „следпотопния“ период. Допотопните царе имат огромна продължителност на живота до 43 200 години, докато продължителността на живота на следпотопните царе е значително намалена.

Последният владетел преди потопа е Зиусудра с управление от 3600 години. В списъкът се изброява само една жена владетел, Ку-баба, която царува над града-държава Киш от около 2500 г. пр. н. е. Гилгамеш, героят на известният епос за Гилгамеш, също е включен в списъка на шумерските царе. Твърди се, че той е управлявал Урук цели 126 години. Археолозите са открили надписи, които приписват на Гилгамеш изграждането на масивните защитни стени на Урук и възстановяването на храма. Той е бил най-вероятно действителен цар, който по-късно се свързва с легендарни дела.

9. Най-старият правен закон е този на Ур-Наму

Фрагмент от шумерска стела, наречена Стела на лешоядите, показваща най-ранните доказателства за фаланга
Фрагмент от шумерска стела, наречена Стела на лешоядите, показваща най-ранните доказателства за фаланга

Ур-Наму е шумерски цар на град-държавата Ур, който царува от около 2047 до 2030 г. пр. н. е. Той е известен със своя правен кодекс, Законник на Ур-Наму, който е най-старият известен досега правен кодекс. Така имаме представа за социалната структура в късния Шумер. Под лугала (царя) всички членове на обществото принадлежат към един от двата основни слоя: „лу“ или свободен човек и робът (мъж, арад; жена, гема).

Шумерските градове-държави са участвали в почти постоянни войни през своята история. Това довело до няколко напредъка във военните технологии и техники. Най-ранното известно изображение на фалангоподобна формация е в шумерска стела от 25-ти век пр. н. е. Формацията на фаланга е известна военна формация, свързана с древногръцката война. Освен това, тъй като шумерските градове са били заобиколени от защитни стени, те може би са измислили обсадната война.

Най-древните цивилизации в света – топ 10 класация

10. Шумерите са използвали система, основаваща се на 60, която оцелява и досега – интересни факти за Шумерската цивилизация

Ранна шумерска плоча с цифри
Ранна шумерска плоча с цифри

Подобно на съвременната математика, използваща десетичната система, базирана на числото 10, шумерите използвали предимно полусексимална структура, която се основавала на групи от 60. Системата на шумерите в крайна сметка излязла от употреба за повечето цели, но все още оцелява както при измерванията на часът например, така и при минутата. Шумерите са сред първите астрономи в света. Те картографирали звездите в групи от съзвездия и били наясно с петте планети, които са лесно видими с просто око.

На чертежите Слънцето е изобразено в центъра на Слънчевата система и е заобиколено от планетите, които познаваме. Американският писател, роден в Азербайджан, Захария Ситчин, твърди, че клинописните плочи говорят за мистериозната планета Нибиру, която е била обитавана от извънземните Анунаки. Но тези данни се основават на езикови спекулации. Най-вероятно мистериозната планета Нибиру е Юпитер. Анунаките, които Ситчин изобразява като извънземни, са хора, предците на шумерите, представители на земната цивилизация, която е била преди шумерите.

Най-старите известни таблици за умножение са били използвани от шумерите. В периода 2700–2300 г. пр. н. е. се появява за първи път шумерското сметало, което може да извършва операциите на събиране и изваждане. Шумерите са първите, които използват система за числова стойност на място; и първите, които намират площта на триъгълник и обема на куб.

#Бонус факт – Шумерката бира

Шумерите били едно от първите известни общества, които са пиели бира. Археолозите са открили доказателства за тяхното производство на бира, датиращи от 4-то хилядолетие пр. н. е. Те произвеждали множество видове бира, състоящи се от пшеница, ечемик и смесени зърна, като предпочитаният от тях ейл е бил на базата на ечемик. Варенето на бира било много важно за шумерите и те дори имали богиня на бирата, наречена Нинкаси. Шумерските техники за варене и производство на бира обаче си остават загадка.

Невероятни изобретения на древните цивилизации – Топ 10 класация

Невероятни изобретения на древните цивилизации – съществува общо впечатление, че хората в миналото са били по-малко интелигентни и не дотам технологично развити, отколкото днес. Джон Хоукс от университета в Уисконсин съобщава през 2011 г., че през последните 20 000 години средният размер на човешкия мозък се е свил от 1500 на 1350 кубически сантиметра. Изненадахте…

Следете ни в нашата Фейсбук страница за още интересни класации!

Споделете с вашите приятели в социалните мрежи:

Източник и снимки: learnodo-newtonic.com