Продължете към съдържанието

Как да правим пчелни майки за собствени нужди

Как да правим пчелни майки – пчелното семейство представлява единен биологичен организъм, в който живеят между 10 000 до 80 000 пчели, в зависимост от кое време сме в годината. От тази бройка, огромна част са пчелите работнички, а останалите членове са няколкостотин търтея и само една пчелна майка. В много редки случаи в даден момент в едно семейство има и 2 пчелни майки, но това е временно явление.

За да имаме едно успешно пчеларство, всеки пчелар трябва да знае как да си направи сам пчелните майки. Защото младите майки ряботят много по-усилено от по-старите и по този начин ще имаме много по-силни пчелни семейства. Също така младите майки по-трудно се роят, имат по-голям шанс да оцелеят през зимата и можем да очакваме повече мед от такива семейства.

Пчелната майка е най-важният член в пчелното семейство. Без нея, пчелната колония е обречена на смърт. Как да правим пчелни майки?
Пчелната майка е най-важният член в пчелното семейство

За да направим свои пчелни майки в пчелина, ние можем да изберем много варианти – с йентеров апарат, с пренасяне на личинка, със стартер и отглеждач, с отделяне на отводка и още други методи. За направата на качествени пчелни майки има много решаващи фактори, но най-важните са силното семейство, подходящите атмосферни условия (най-добре е майките да се правят през Май и Юни) и добър нектаро и прашецо поток. Тук ще разгледаме най-лесните методи, за да може и най-неопитният пчелар да може да произведе свои майки. Да разгледаме следните възможни варианти за това как да правим пчелни майки:

1. Създаване на отводка

Силно пчелно семейство - как да правим пчелни майки.
През пролетта, когато плодника се изпълни изцяло с пчели, можем да направим една отводка.

При този метод отделяме една част от пчелното семейство в нов кошер и там тази отводка си прави собствена майка. Процедираме по следния начин: в силно пчелно семейство слагаме празна изградена светла пита, с малък меден венец отгоре. Разпечатваме медения венец и напръскваме празните килийки със захарен сироп.

След 3 дни, майката трябва да е осеменила тази пита и тя да е пълна с яйца. Вземаме питата с яйцата и я слагаме в нов кошер. Добавяме 3-4 пити със запечатано пило, като питата с яйцата слагаме между питите със запечатано пило, а отстрани добавяме две рамки пълни с мед и прашец (може да бъдат взети и от други здрави кошери).

Внимаваме да не пренесем старата майка. Затваряме кошера и подхранваме със захарен или меден сироп по 200-300 мл всеки ден, в продължение на 5-6 дни. Отваряме кошера и разрушаваме всички запечатани маточници, а отворените оставяме. На 10-ия ден от направата на отводката, ние можем да изрежем няколко зрели маточници, ако желаем да сменим някоя непродуктивна майка или искаме да правим отводки от други семейства. Ако не желаем да вземаме маточници, не пипаме кошера, като 30 дни след като сме направили отводката можем да проверим дали има вече снасяща майка. Ако има такава, значи сме свършили добре работата.

Можем да планираме производството на пчелни майки, с помощта на календара на пчелната майка.

2. Метода на Тодор Итов

При този метод, принципът на работа е: рано на пролет избираме едно добро семейство, което постепенно подсилваме с 2-3 пити със запечатано пило. Целта е когато се появи търтеево пило, ние вече да имаме пълен кошер с пчели. В най-топлата част на пчелния кошер поставяме ханеманов изолатор за 2 пчелни рамки. В изолатора поставяме една преградна дъска и една пита изцяло пълна с мед. Намираме майката и я затваряме в ханемановия изолатор. След 4 дни махаме преградната дъска и на нейно място слагаме хубава светло-кафява добре изградена пита с малък медови венец отгоре. Добре е предварително да сме напръскали килийките със захарен или меден сироп.

На другия ден проверяваме дали има снесени яйца в тази пита. Ако има такива, отделяме майката в друг кошер с 1-2 рамки запечатано пило, а питата с пресните яйца подрязваме зигзагообразно до самите яйца и слагаме питата в средата на гнездото. Преглеждаме всички останали пити да не би случайно да имат свищеви маточници и ако има ги изрязваме. Подхранваме всеки ден с 200-300 мл захарен или меден сироп. След 3 дни проверяваме за началото на строеж на маточници и бракуваме некачествените.

На 13-тия ден, след като пчелната майката е започнала да снася яйца, започваме подготвянето на отводките, нуклеусите или безмайчините семейства, в които сме планирали да пренесем маточниците. На 14-тия ден, всички готови маточници (освен един или два) изрязваме внимателно и пренасяме в подготвените пчелни семейства. Добре е да ги намажем малко с мед, а после да ги “монтираме” в предварително подготвените пити. При този метод се получават много добри майки.

3. Методът на Клоук Борд

За този метод ще ни трябва само една разделителна дъска, която да поставим между двата корпуса. Също така се нуждаем и от вход за горното семейство. Разделителната дъска е с ханеманова решетка, за да може майката да е изолорана в долния корпус и отделно трябва да имаме плътна преграда.

Разделителна дъска на Клоук Борд метода, с чиято помощ правим пчелни отводки. Как да правим пчелни майки по метода Клоук Борд?
Разделителна дъска за нуждите на Клоук Борд метода

Идеята на този метод е да завъртим кошера на 180 градуса и да му затворим входа. Отгоре слагаме разделителната дъска (без плътната преграда), като насочваме входа за горния корпус към досегашната посока на летеж. Слагаме втория корпус отгоре и прехвърляме 2-3 пити с открито пило в него и 2 пити с мед и прашец, като внимаваме майката да остане отдолу. По този начин летящите пчели ще се насочат към горния вход, защото няма да намерят стария такъв. На следващия ден слагаме плътната преграда и отваряме входа на долния корпус. По този начин ще разделим двата корпуса и пчелите които ще излитат от долното семейство, ще се връщат в горното семейство.

На следващия ден вземаме една рамка с яйца и еднодневни личинки от долното семейство и го слагаме в горното. Пак внимаваме да не пренесем майката. В горното семейство стръскваме всички пити с отворено пило и ги слагаме в други кошери. По този начин ще насочим всички пчели да се концентрират върху питата с яйцата и еднодневните личинки. На следващия ден проверяваме за започнати маточници и ако ги има, махаме плътната преграда, като остава само разделителната ханеманова решетка. Подхранваме горното семейство с малко захарен или меден сироп в продължение на 6-7 дни. След около 9-10 дни ще имаме узрели маточници, отгледани в присъствието на старата майка. Можем да изрежем маточниците и да ги използваме за направата на нови семейства или за подмяна на старите майки в пчелина. Можете да видите нагледно в този клип.

4. Създаване на отводка в същия кошер.

При този метод отделяме майката с 1-2 рамки със запечатано пило в горен корпус и разделяме двата корпуса с магазин и две ханеманови решетки. Задължително отваряме вход на горния корпус, който може да бъде насочен на друга страна. В основния корпус е добре да изрежем 1-2 дупки в питите с нож, като целта е отгоре на изрязаната дупка да стои яйце и там да бъде изграден маточник. След 5 дни разрушаваме всички запечатани маточници и оставяме само отворените. Десетина дни след разделянето на корпусите, ще имаме зрели маточници, които можем да ползваме за други кошери, а в този оставяме 1-2 хубави маточника. Ето как да правим пчелни майки с добри качества.

5. Как да правим пчелни майки в същия кошер – допълнение към предишния метод

През пролетта, когато нашето семейство се развие максимално и изпълни изцяло с пчели плодника, тогава можем да процедираме по следния начин. Да кажем например, че работим с 10 рамков дадан-блат кошери. Да приемем, че в края на Април или в началото на Май, нашият 10 рамков плодник е изцяло запълнен пчели и с пити с пило и хранителни запаси.

За да избегнем роенето и да направим нови пчелни майки, вземаме един магазин с 6 пити с восъчни основи. Вземаме и 1 допълнителен ДБ корпус с 2 плодникови пити с восъчни основи. Разделяме пчелното семейство на 2 равни части – във всеки един плодник трябва да има пити с открито и запечатано пило, рамки с прашец и нектар, както и по 1 пита с восъчна основа. Тоест имаме 2 плодникови корпуса с по 6 броя пити в тях. Подреждаме питите от едната страна на всеки корпус и до тях слагаме преградна дъска.

Не търсим майката, но ако я видим, оставяме този корпус най-отдолу. А в горния корпус правим 2-3 дупки под килийките с яйца, за да може да се изградят там бъдещите маточници. Ако не можем да видим майката, правим такива дупки на рамките с яйца и в двата корпуса. Между двата корпуса поставяме магазина с магазинните рамки с восъчни основи. Отваряме задължително вход на горния корпус.

Подхранване!

Започваме да подхранваме всеки ден или през ден със захарен сироп, за да може пчелите да изхранят по-качествено бъдещите майки. А също да изградят по-бързо всички пити с восъчни основи. Празният магазин с питите с восъчни основи е много важен, защото пчелите от корпуса без майка няма да усещат нейните феромони и ще започнат да изграждат маточници. А майката няма да премине в другия плодников корпус, защото питите в магазина не са изградени и тя ще предпочете да си остане в коспуса, в който си е била.

След 5 дни можем да проверим дали имаме оформени маточници, като по наше желание можем да унищожим всички запечатани маточници. Преди излюпването на бъдещата/ите майка/майки, можем да сложим ханеманова решетка под горния корпус. Друга опция е да разменим корпусите, като старата майка можем да отделим с 1-2 пити в съвсем нов кошер. Имаме доста опции за това.

За финал

Ако досега не сме правили пчелни майки, но имаме желание, можем да изпробваме някой от тези методи. Може и да имаме несполуки в началото, но ще се научим. А няма по-приятно нещо от това да видиш снасящата нова майка, за която ти си се погрижил да се появи. Просто трябва да опитаме.

Съвет – за да се получат хубави майки, трябва да избираме много силни семейства и да планираме майкопроизводството в периода на роенето, защото тогава условията са много добри. Успех!

Вижте още за пчелите и как да сме добри пчелари!

Харесайте нашата фейсбук страница, за да научавате нови и полезни неща!