Продължете към съдържанието

Как да се грижим за пчелите през Август – полезни съвети

Поилка за пчели

Как да се грижим за пчелите през Август – това е първият месец от новата пчеларска година. Главната паша е преминала и нашите усилия са насочени към подготовката за успешно зимуване.

През месец Август имаме 3 важни дейности, които да направим на пчелина – създаване на условия за отглеждането на много зимни пчели; създаване на голям запас от храна и третиране на пчелите за болести и акари. Пилото намалява, като вече заема по 4-5 пити в повечето семейства. Пчелите започват все повече да гонят търтеите от кошерите и да засилват охраната на прелката. Започват и кражбите.

Фенологичен календар

През месец Август е възможно да има по-сериозна паша в по-южните части на страната, където се отглежда памук. Също така и на местата с по-големи масиви от тютюн, както и от люцерна, оставена за семе. По високите балкански полета пчелите събират нектар от чубрицата, има условия и за отделянето на манов мед от иглолистните дървета.

През този горещ и сух месец зацъфтяват и продължават да цъфтят следните растения – бяла детелина (от окосените и поливани ливади), бял и червен маргарит, маточина, късен слънчоглед, царевица, бяла комунига, магарешки трън, бръшлян, поветица, дива къпина, синап, лопен, бабини зъби, гръмотрън, мента, софора, риган и други.

В градините пчелите посещават цветовете на краставиците, тиквите, тиквичките, пипера. При липса на нектар в природата, пчелите събират гроздов сок от узрелите плодове.

Работа на пчеларя – как да се грижим за пчелите през август

Работа на пчеларя и задължения на пчеларя през Август. Как да се грижим за пчелите през август?

Нашите задачи през месец Август като пчелари се свеждат до някои по-основни задължения:

  • Главен преглед и преценка на всички пчелни семейства
  • Подсигуряване на вода на пчелина
  • Създаване на условия за добро яйцеснасяне на пчелните майки
  • Създаване на достатъчен хранителен запас в кошера
  • Опазване на пчелите от болести, акари и оси

Нека сега да видим по-детайлно основните неща за това как да се грижим за пчелите през август:

Главен преглед и преценка на всички пчелни семейства

В зависимост от това, кога ще извадим последния мед от магазинните пити, правим план за главен преглед. Най-често това мероприятие правим в началото на месец Август. За целта можем да съчетаем свалянето на магазините с проверка за състоянието на пчелните семейства.

Работим бързо, за да не допуснем кражби. Нещата за които трябва да следим са – наличие на открито и затворено пило, наличие на свободни килийки за снасяне на майката, наличие на прашец и мед в питите. За наше улеснение можем да запишем тези данни в една тетрадка, която ще ни улесни много във вземането на решения за бъдещите мерки с различните пчелни семейства. Защото всяко семейство има своите различия. Също така можем да съчетаем главния преглед с първото есенно третиране против вароатозата.

След като сме прегледали всички пчелни семейства и сме свалили всички магазини, трябва да изцентрофугираме меда от магазинните пити (ако има такъв). След изваждането на меда, връщаме тези пити в пчелните семейства, за да дооберат и подсушат питите, а след това можем да ги сложим в склада до следващия сезон. През втората половина на месеца можем да стесним прелките, за да избегнем евентуални кражби.

Съвет за това как да предпазим питите от восъчен молец. Как да се грижим за пчелите през август

Съвет: За да нямаме проблеми с восъчния молец, можем да оставим магазините и магазинните рамки на съхранение при пчелите. За целта слагаме празните магазини под плодника (ако има такава възможност) или над плодника, като разделяме плодника и магазина с брезент или найлон и оставяме малък отвор, за да може пчелите да преминават от там. Когато застудее и няма опасност от нападение на восъчен молец, можем да си върнем празните магазини вкъщи, а можем да оставим пчелните семейства да зимуват и така.

Как да предпазим питите от молеца в края на пчеларския сезон

Подсигуряване на вода на пчелина

Поилка за пчели. Как да направим. Как да се грижим за пчелите през август?

Водата е от изключителна важност за доброто развитие на пчелните семейства. Наличието на вода става жизненоважен въпрос, особено през Август. През този горещ и сух месец, повечето водоизточници в близост до пчелина пресъхват.

Затова, ако нямаме в близост до пчелина течаща вода, ние със сигурност трябва да подсигурим поилка на пчелина. При липсата на вода, нашите пчелни семейства ще намалеят осезаемо, което ще бъде пагубно преди зимния период.

Как да направим външна поилка

Създаване на условия за добро яйцеснасяне на пчелните майки

Направата на пчелни майки е важно мероприятие, което всеки пчелар трябва да умее да прави. Как да се грижим за пчелите през август

Месец Август е все още подходящ за смяна на старите и негодни майки. Вече е късно да създаваме отводки, но можем да сменим старите и негодни майки с млади и оплодени такива, а в краен случай със зрял маточник. През този месец, главната ни задача е да осигурим условия за голямо яйцеснасяне на майките. За целта след като сме направили главния преглед, преценяваме как да процедираме.

В случай, че много от плодниковите рамки са запълнени с мед, ние трябва да извадим 2-3 рамки и да ги изцентрофугираме. След което ги връщаме в средата на гнездото, където майката да започне да снася.

Ако има достатъчно място и свободни килийки за снасяне, можем само да подредим празните рамки в средата, а по-пълните с мед и прашец слагаме в краищата. Също така изтегляме старите черни пити да са най открая, за да може на пролет да ги бракуваме. В средата слагаме добре изградени светло кафяви рамки, предимно с работнически килийки.

Можем да започнем да стимулираме семейството със захарен сироп през 2-3 дни. С цел да не задръстим майката, в началото подаваме рядък захарен сироп (вода:захар 2:1), като постепенно го правим по-гъст. Главната ни цел през Август е да направим достатъчно нови пчели, които да иззимуват безпроблемно. При наличието на много слаби семейства, ние трябва да ги обединим през този месец, като оставяме по-добрата майка.

Създаване на достатъчен хранителен запас в кошера – как да се грижим за пчелите през август

При правенето на основния преглед в началото или средата на месеца, ние преценяваме кои кошери имат нужда от по-обилно хранене и кои не. Както казахме, в началото на месеца подхранваме с рядък захарен сироп през 2-3 дни, с по 500-600 мл сироп. Това го правим с цел да стимулираме майката да снася повече яйца (също спомага и за по-малкото ходене за вода), като не блокираме свободните килийки. След средата на месеца започваме да правим все по-гъст сироп, за да може вече пчелите да започнат да трупат запаси.

Добре е към средата или края на Септември, пчелните семейства да имат около 16-20 кг мед, за предпочитане запечатан. Също така е добре да имат прашец на 1-2 пити, който е от изключителна важност за продължителността и качеството на живот на пчелите. Ако сме заделили през пролетта такива прашецови пити, сега е моментът да ги дадем на нуждаещите се семейства. При наличие на манов мед, ние трябва да го махнем от пчелните кошери и да го заменим с друг, който е по-подходящ.

В районите с добър нектаропоток няма нужда от подхранване със захарен сироп, само трябва да следим пчелите за подсигуряването на свободни килийки за майката, да не я блокират (ако вече сме свалили магазините). През Септември е добре всяка пита да има дебел меден венец, а крайните пити да са изцяло запълнени с мед и прашец.

как да се грижим за пчелите през август

Съвет: Слагайте билки в захарния сироп, като по този начин ще получите много по-качествен сироп, в който има витамини и минерали. Също така през есента е добре да слагате по 7-8 капки йод (10%), за да предпазите пчелите от нозематоза до някаква степен. Вижте повече за това как да направите подобрен захарен сироп!

Опазване на пчелите от болести, акари и оси

Третиране срещу вароатоза. Как да се грижим за пчелите през август

Месец Август е доста важен за провеждането на мерки против акари, нозематоза и защита от нападения от оси и пчели. Следим също за различни гнилцови заболявания по пилото. Третиране срещу вароатоза и нозематоза можем да направим със специализирани лекарства. Вижте още за третирането против акари и нозематоза.

През Август пашата рязко намалява, което е предпоставка за започването на кражби. Ето защо нашата задача е да стесним пчелните семейства (ако има нужда – целта е да има голямо покритие от пчели по всяка рамка) и да стесним входовете на кошерите. По този начин пчелните семейства ще се защитават много по-добре, а с недопускането на кражби, няма да губим много пчели заради битките помежду им.

Има много случаи на голямо отслабване на пчелните колонии именно поради кражби и битки на пчелите едни с други. Може да се стигне до проблем в целия пчелин. Голяма напаст са и осите, които също доста тормозят пчелните семейства. Затова е добре да сложим капани с примамка, за да намалим популацията на оси. Как да се опазим от осите? Преглеждаме кошерите за разни пукнатини, които отстраняваме и ремонтираме.

Като заключение за това как да се грижим за пчелите през август, можем да кажем, че с подсигуряването на вода на пчелина, създаването на условия за отглеждане на много пило, запасяването на пчелите с поне 15-16 кг мед и 1-2 пити с прашец, както и изчистването от кърлежи и болести, ние ще си гарантираме успешното презимуване и доброто пролетно развитие на пчелните семейства. Успех!

Как да създадем силни пчелни семейства през Август

Как да създадем силни пчелни семейства – през месец Август пчелите започват да отглеждат пилото, което ще иззимува до пролетта. Затова е от изключителна важност да отгледаме колкото се може повече пило и зимни пчели през Август и Септември. Те трябва да са добре гледани и добре охранени, без заболявания и акари. Освен това, през…

Още за пчеларството вижте тук!

Споделете с вашите приятели в социалните мрежи: