Как да се грижим за пчелите през месец Май

Силно пчелно семейство

Как да се грижим за пчелите – месец Май е доста интензивен за пчеларя. Пчелите се развиват изключително бурно, като майката е достигнала своя връх на яйцеснасяне. Силните семейства имат 8 – 10 пити с пило и са изпълнили с пчели целия плодник на дадан-блатовия кошер и около 2 корпуса на многокорпусния кошер. Има прекрасни условия за отделяне на восък и пчеларя трябва да се възползва от това максимално. Има все повече търтеи, а в пчелните семейства започват роевите процеси

Фенологичен календар

През месец Май започват да цъфтят много дървета, храсти и различни тревни видове: ябълки и круши (по високите полета), черница, бук, миризлива върба, аморфа, клен, летен дъб, дребнолистна липа, смърч, бял и черен бор, кучи дрян, питомен кестен, конски кестен, рожков, татарски нокът, питомна малина, къпина, шипка, фацелия, бял маргарит, детелина, здравец, глог, мащерка, подъбиче, синап, бяла и жълта комунига, градински чай, храстовиден жасмин, мъждрян, мак, кориандър, градински ягоди, жълт фий, пореч, часовниче и др. През Май настъпва първата главна паша от еспарзета и бяла акация.

Работа на пчеларя

Пчеларят е доста зает през месец Май. Той трябва да следи за следните неща пчелните семейства:

  • да ги разширява при нужда
  • да следи за признаци за роене
  • да подготви магазините и магазинните рамки
  • да се възползва от строителната сила на семействата
  • да смени стари и негодни майки
  • да направи планираните отводки
  • да се координира със земеделските стопани в неговия район
  • да не допусне отравяне на пчелите
  • да подхранва семействата при нужда

Нека сега да видим по-подробно как да се грижим за пчелите през месец Май.

Подхранване

Пчеларят трябва да следи във всяко пчелно семейство да има неприкосновен запас от поне 6 кг мед. За да може пчелите да не гладуват и да хранят ларвите обилно, а не да „пестят“ в храненето и по този начин да се раждат слаби пчели. Ако в природата има добро нектароотделяне, подхранване не е необходимо. Но ако няма такова или времето е лошо и пчелите не летят продължително време, то със сигурност трябва да се намесим и да започнем да подхранваме с рядък сироп. Когато има приток на нектар, пък макар и изкуствен, пчелите не спират своето развитие, градят по-добре восъчните основи и мислят по-малко за роене. Вижте повече за това как да направим качествен захарен сироп за пчелите.

Навременно разширяване на пчелните семейства

През месец Май трябва навреме да разширяваме пчелните семейства.

През месец Май пчеларят трябва да следи за навременното разширяване на пчелните семейства, защото всяко забавяне може да доведе до роево настроение и до минималното оползотворяване на восъкоотделянето. Разширяването на пчелното семейство е хубаво да бъде с рамки с восъчни основи, за да може да подменяме старите пити впоследствие с новоизградени. Но и не трябва да разширяваме прекалено бързо, особено в студено време, за да не забавим развитието на семействата и да простудим пилото.

Строителната рамка и восъкоотделянето

През месец Май пчелите активно градят восъчни основи.

През месец Май има отлични предпоставки за добро восъкоотделяне, затова трябва да се възползваме. Защото в новите пити ще отгледаме по-големи и по-здрави пчели. Добре е във всяко семейство да имаме по една строителна рамка, от която да изрязваме запечатаното търтеево пило през определено време. С нейна помощ, намаляваме броя на търтеите и увеличаваме медодобива, намаляваме опаразитеността на вароа кърлежа, добиваме повече восък и пчелите изграждат рамките с основи предимно с работнически килийки. Трябва да сме се запасили с достатъчен брой рамки с основи и да ги даваме на пчелите за изграждане през целия месец, за да може да подменим по-голям брой остарели пчелни пити.

Антироеви мерки

Рояците започват през месец Май. Какви антироеви мерки да предприемем?

През месец Май пчелните семейства са много склонни да изпаднат в роево състояние. Причините за подготовката за роене са много – липса на паша, натрупване на млади пчели в семейството, които бездействат, стара майка, недостатъчен обем на кошера, дисбаланс между поколенията, задух и т.н. Целта на пчеларя е да не допусне роене, защото в противен случай няма да получи мед от това семейство. Има много възможни решения, с които пчеларят да помогне на пчелното семейство и то да не се рои. Възможни опции са – правене на отводка, отнемане на запечатано пило, отделяне на майката с една-две пити със запечатано пило, демариране, използване на рошфусов кошер, своевременно разширяване на пчелното семейство, разместване на местата на слаб и силен кошер и т.н. Можем за всеки случай да подготвим 1-2 капана за рояци и да сложим в тях примамка. Тук може да видим как да направим примамка за рояци ВанковРой.

Слагане на магазини

През месец Май цъфтят еспарзета и бяла акация, а те представляват главна паша в районите, където ги има в повече. Преди настъпването на главната паша, ние трябва да направим преглед на семействата и да преценим степента на развитието им. Ако пчелното семейство е изпълнило плодникът изцяло с пчели и има 8 – 10 пити с пило, то това семейство ще е готово за главната паша. Поставяме магазините 3-4 дни преди началото на пашата. Ако имаме средни по сила семейства и искаме и от тях да добием мед, можем да ги подсилим със зряло пило или с летящи пчели от по-слабите здрави семейства. Акациевата паша е кратка, но изключително обилна. Затова трябва да следим нектаропотока и при нужда да добавим втори магазин или респективно трети. Запечатания мед трябва да изцентрофугираме.
   

Създаване на отводки и майки

Направата на пчелни майки е важно мероприятие, което всеки пчелар трябва да умее да прави.

Месец Май е особено подходящ за направата на нови пчелни майки и отводки. Условията в природата, като топло време, добър прашецо и нектаропоток, наличие на достатъчно търтеи и други фактори са добра предпоставка за производството на качествени майки и направата на нови отводки. Но за тази цел се съобразяваме с настъпването на главна паша и силата на семействата, за да можем да планираме това мероприятие в най-добрия момент. Задължително е да си произведем нови майки и да заменим старите. Защото семейства с млада майка дават повече мед, зимуват по-добре, боледуват по-малко и т.н. Тук можем да видим как да направим пчелни майки.

Отравяне на пчелните семейства

В последните години има огромен брой натровени пчелни семейства от недобросъвестни арендатори. Затова е добре всеки пчелар да бъде в контакт с всички земеделски стопани, които отглеждат различни земеделски култури. И да се координират по такъв начин, че да няма натровени пчелни семейства.

Профилактични мерки против болести

През месец Май продължаваме профилактичните мерки против болести и неприятели в пчелното семейство. При лошо време и продължително задържане на пчелите в кошера е възможна появата на майската болест. Тя се дължи на липсата на пресен нектар и вода, поради което прашецът не може да бъде преработен и използван. В такъв случай подхранваме с рядък (1:3) захарен сироп. Продължаваме борбата с вароатозата, с която трябва целогодишна борба. Следим за появата на различни видове гнилец, а най-доброто лекарство е силното семейство.

Ето как да се грижим за пчелите, за да бъдат силни и здрави и да очакваме много мед от тях.

Харесайте нашата фейсбук страница за още полезни и интересни статии.