Продължете към съдържанието

Как да се грижим за пчелите през месец Юни

Как да се грижим за пчелите през Юни – този летен месец е доста интензивен за пчеларя. Пчелите вече са развити напълно, плодникът е изцяло пълен с пчели-работнички и търтеи, пило, мед и прашец, а магазините вече са сложени. В по-ниските райони вече е изваден и първият мед, главно от акация, рапица и еспарзета.

Температурите през месец Юни обикновено са от 10 до 37-40 градуса, като през месеца има краткотрайни, но бурни валежи. Продължава отделянето на восък и пчелите започват да натрупват все повече мед. Опасността от роене на пчелите е много голяма, затова трябва да сме внимателни и наблюдателни.

Фенологичен календар

През месец Юни настъпва главната паша от ливадите. По високите планински полета продължава да цъфти aкацията. Също така започват да цъфтят липите, от които пчелите събират много мед при подходящи условия.

През този летен месец започват да цъфтят следните медоносни растения – жълта и бяла комунига, конски босилек, аморфа, детелина, китайски мехурник, бял маргарит, люцерна, овчарски босилек, шипка, ранилист, малини, теснолистна върбовка, чубрица, риган, жълт кантарион, мащерка, здравец, мента.

От културните растения започват да цъфтят люцерна, анасон, резене, бакла, дини, пъпеши, тикви, фацелия, тютюн и други. От средата на месец Юни започва да цъфти и слънчогледа в някои райони на страната, като той представлява главна паша, стига да не е от новите самоопрашващи се хибриди, които не дават много мед.

Работа на пчеларя

Пчеларят няма кой знае колко много работа със самите пчели през месец Юни. Дори по време на главната паша, пчеларят трябва много рядко да безпокои пчелите. Но той трябва да бъде често на пчелина и да следи за следните неща:

  • да сложи магазините, ако досега не го е направил
  • да следи за признаци за роене
  • да се възползва от строителната сила на семействата
  • да смени старите и негодни майки
  • да направи планираните отводки
  • да следи питите в магазина и при нужда – да центрофугира запечатания мед
  • да се координира със земеделските стопани в неговия район
  • профилактични мерки

Нека сега да видим по-подробно как да се грижим за пчелите през месец Юни.

Навременно поставяне на магазините

През месец Май трябва навреме да разширяваме пчелните семейства.

През месец Юни пчеларят трябва да следи за навременното поставяне на магазините. Защото всяко забавяне може да доведе до роево настроение и до пропускането на евентуален по-голям приток на нектар. Слагането на магазините трябва да е съобразено индивидуално със всяко семейство.

Можем да се ориентираме до някаква степен по запълването на плодника изцяло с пчели и по “забелването” на горната част на плодниковите пити. Слагаме един магазин върху плодника, като можем да сложим 2-3 рамки с восъчна основа, а другите са изградени пити.

Също така можем да сложим с 1 магазинна рамка по-малко, с цел да намалим шанса майката да снесе яйца в тях. Добре е преди поставянето на магазините да прегледаме плодника, с цел преглед за възможни маточници и различни заболявания.

Ако имаме проблем с качването на пчелите в магазина, то най-вероятно семейството не е било достатъчно силно, за да му слагаме магазин. Можем да стимулираме качването, като издърпаме една пита от плодника със запечатано пило и я пуснем през магазина.

Съвет: Ако плодникът е изцяло запълнен и не можем повече да го разширяваме, а до главната паша има още време, то можем да сложим магазин с изградени пити + такива с восъчни основи, под плодника. По този начин ще намалим риска от роене. При настъпването на главната паша ротираме и слагаме магазина отгоре върху плодника. В него ще има най-вероятно доста прашец, но това не трябва да ни притеснява, а да ни радва.

Строителната рамка и восъкоотделянето

През месец Юни пчелите активно градят восъчни основи.

През месец Юни продължава доброто восъкоотделяне, затова трябва да се възползваме максимално. Можем да продължим да работим със строителната рамка, от която да изрязваме запечатаното търтеево пило през определено време. С нейна помощ, намаляваме броя на търтеите и увеличаваме медодобива, намаляваме опаразитеността на вароа кърлежа, добиваме повече восък и пчелите изграждат рамките с основи предимно с работнически килийки.

През този месец даваме на пчелите да градят най-вече магазинни пити, а на ранните отводки поставяме плодникови пити с восъчна основа за градеж. Много е важно да имаме възможно най-много нови пити във всяко семейство, защото в тях ще отгледаме по-големи и по-здрави пчели.

Антироеви мерки

Рояците започват през месец Май и продължават активно през месец Юни. Какви антироеви мерки да предприемем?
Избягал рояк

През месец Юни продължава опасността от роене на пчелните семейства. Причините за подготовката за роене са много – липса на паша; натрупване на млади пчели в семейството, които бездействат; стара майка; недостатъчен обем на кошера; дисбаланс между поколенията; задух и т.н. Целта на пчеларя е да не допусне роене, защото в противен случай няма да получи мед от това семейство.

Има много възможни решения, с които пчеларят да помогне на пчелното семейство и то да не се рои. Възможни опции са – правене на отводка; отнемане на запечатано пило; създаване на добра вентилация, чрез отварянето на прелката на максимум; отделяне на майката с една-две пити със запечатано пило; демариране; използване на рошфусов кошер; своевременно слагане на магазините; разместване на местата на слаб и силен кошер и т.н.

Също така е важно през месец Юни да осигурим на пчелите голям обем, затова можем да сложим направо 2 магазина при настъпването на главната паша.

Следене и центофугиране на магазинните рамки

При настъпването на главната паша през месец Юни, пчелите могат за много малко време да напълнят питите в магазина с нектар. Особено това се отнася до акациевата паша, която е кратка, но изключително обилна (ако има добри предпоставки за доброто нектароотделяне). Затова трябва да следим нектаропотока и при нужда да добавим втори магазин или респективно трети. Запечатаният мед трябва да изцентрофугираме.

Ако пчелите са позапълнили 2/3 от магазина с пресен нектар, трябва да добавим нов магазин под първия, за да се възползваме максимално от хубавия нектаропоток. Защото ако закъснеем с поставянето на нов магазин, пчелите няма да разботят толкова активно. Просто трябва да се съобразяваме с пашата.

Съвет: При ваденето на запечатаните магазинни рамки е добре да отделим 2-3 (особено такива с малко запечатан прашец по тях). И с тяхна помощ да стимулираме по-голямото създаване на зимни пчели и натрупването на по-голям зимен запас.

Създаване на отводки и майки

Направата на пчелни майки е важно мероприятие, което всеки пчелар трябва да умее да прави.
Месец Юни е идеален за подмяна на старите майки

Месец Юни е идеален за направата на нови пчелни майки и отводки. Условията в природата, като топло време, добър прашецо и нектаропоток, наличие на достатъчно търтеи и други подходящи фактори, са добра предпоставка за производството на качествени майки и направата на нови отводки. Но за тази цел се съобразяваме с настъпването на главната паша и силата на семействата, за да можем да планираме това мероприятие в най-добрия момент.

Задължително е да си произведем нови майки и да заменим старите. Защото семейства с млада майка дават повече мед, зимуват по-добре, боледуват по-малко и т.н. Тук можем да видим как да направим пчелни майки. Много лесно можем да сменим старите майки, ако 2-3 дена преди началото на главната паша вземем старата майка с 1-2 пити със запечатано пило и пчелите по тях и я сложим в нуклеус.

По този начин пчелите в основният кошер ще си произведат нова майка (на 5-ия ден премахваме всички запечатани маточници), а като няма открито пило, много повече пчели ще се включат в събирането на нектар. Можем да сменим майката и след преминаването на главната паша. Всичко зависи какви цели гоним.

Профилактични мерки против болести

През месец Юни трябва да следим пчелите за различните гнилцови заболявания. По време на медосбора няма как да третираме пчелите за вароатоза, затова това мероприятие го оставяме за Август. Поддържането на силни семейства ще минимизира в голяма степен опасността от болести.

Как да удвоим броя на кошерите за една година – примерна стратегия

Как да удвоим броя на кошерите – както всички живи същества на планетата, пчелите също имат инстинкт за размножаване. Този инстинкт е особено развит през пролетта – месец Май и месец Юни са основните месеци на роене на пчелите. Пчелите набират сили през ранна пролет и увеличават значително своя брой. Когато достигнат определени стойности, като…

Следете ни в нашата Фейсбук страница за още полезни неща!