Медоносни растения, дървета и храсти за пчелина – 10 предложения

Медоносни растения, дървета, храсти за пчелина – разнообразната пчелна паша е изключително важна за медоносните пчели. Всеки пчелар се стреми да увеличава медоносните растения в своя пчелин и около него. Всеки район в България е с различна медоносна растителност и с различно прашецоотделяне и нектароотделяне в различните месеци. За да бъдем успешни пчелари и да … Продължете с четенето на Медоносни растения, дървета и храсти за пчелина – 10 предложения