Продължете към съдържанието
Home » Мистерията на аварите, които завладяват Римската империя, е разгадана от учените

Мистерията на аварите, които завладяват Римската империя, е разгадана от учените

Мистерията на аварите, които завладяват Римската империя, е разгадана от учените

Мистерията на аварите, които завладяват Римската империя, е разгадана от учените. Мястото на аварите в историята е отбелязано и въпреки това дълго време остава толкова загадъчно. Тези свирепи номадски воини се появяват от изтока преди около 1500 години и причиняват драматични промени в Европа.

Историците отдавна се опитват да разберат кои са били аварите и изглежда най-накрая са разрешили мистерията. По-малко известни от хуните на Атила, аварите са техните по-успешни наследници. Те управлявали голяма част от Централна и Източна Европа почти 250 години. Знаем, че са дошли от Централна Азия през шести век сл. н. е., но древните автори, както и съвременните историци, отдавна спорят за техния произход.

Мистерията на аварите и техния геном

Сега голям изследователски екип от генетици, археолози и историци получи и проучи първите древни геноми от най-важните аварски елитни обекти, открити в съвременна Унгария. Това изследване проследява генетичния произход на аварския елит до далечен регион на Източна Централна Азия. Той предоставя преки генетични доказателства за една от най-големите и бързи миграции на дълги разстояния в древната човешка история.

През 560-те години аварите създават империя, която просъществува повече от 200 години. Тя е с център в Карпатския басейн. Въпреки многото научни дебати тяхната първоначална родина и произход остават неясни. Те са известни преди всичко от историческите източници на техните врагове, византийците, които се чудят за произхода на страховитите аварски войни след внезапната им поява в Европа.

Дали са дошли от номадското племенно обединение Руран в монголската степ (която току-що била унищожена от турците). Или трябва да се вярва на турците, които силно оспорвали подобно наследство?

Реконструкция на брониран конник от аварския период въз основа на гроб 1341/1503 от обекта Derecske-Bikás-dűlő
Реконструкция на брониран конник от аварския период въз основа на гроб 1341/1503 от обекта Derecske-Bikás-dűlő

Историците се чудят дали това е добре организирана група мигранти или смесена банда от бегълци. Археологическите изследвания сочат много паралели между Карпатския басейн и евразийските номадски артефакти (оръжия, съдове, конски сбруи), например златен пекторал с форма на лунула, използван като символ на власт.

Знаем също така, че аварите са въвели стремето в Европа. И все пак досега не сме успели да проследим произхода им в обширните евразийски степи.

В това изследване учените са анализирали 66 индивида от Карпатския басейн. Проучването включва осемте най-богати аварски гроба, откривани някога. Те били препълнени със златни предмети.

Миграцията на аварите

Гроб 1341/1503, Derecske-Bikás-dűlő, (Музей Déri, Дебрецен) - мистерията на аварите
Гроб 1341/1503, Derecske-Bikás-dűlő, (Музей Déri, Дебрецен)

„Ние разглеждаме въпрос, който е бил мистерия повече от 1400 години. Кои са били аварските елити, мистериозните основатели на империята, която почти смазала Константинопол, И която повече от 200 години управлява земите на днешна Унгария, Румъния, Словакия, Австрия, Хърватия и Сърбия?” споделя Йоханес Краузе, един от авторите на изследването.

Аварите не са оставили писмени записи за своята история – също една от мистерията на аварите. А тези първи данни за целия геном предоставят солидни улики за техния произход. „Историческата контекстуализация на археогенетичните резултати ни позволи да стесним времето на предложената аварска миграция. Те изминали повече от 5000 километра за няколко години от Монголия до Кавказ.

А след още десет години се заселили в днешна Унгария. Това е най-бързата миграция на дълги разстояния в човешката история, която можем да реконструираме до този момент“, обяснява Чунгуон Джеонг, съавтор на изследването.

мистерията на аварите

Гуидо Гнеки-Русконе, водещият автор на изследването, добавя, че „освен ясната им привързаност към Североизточна Азия и вероятния им произход поради падането на Руран, ние също така виждаме, че елитите от аварския период от 7-ми век показват 20 до 30 процент от допълнително неместно потекло, вероятно свързано със Северен Кавказ и западноазиатските степи. Това би могло да предполага по-нататъшна миграция от степта след пристигането им през 6-ти век.

Източноазиатското потекло се открива при индивиди от няколко места в основната селищна зона между реките Дунав и Тиса в съвременна централна Унгария. Въпреки това, извън първичния регион на заселване, ние откриваме голяма променливост в нивата на примес между отделните индивиди, особено в южно-унгарското място Kölked. Това предполага имигрантски аварски елит, управляващ разнообразно население с помощта на разнороден местен елит.

Тези вълнуващи резултати показват колко голям потенциал има в безпрецедентното сътрудничество между генетици, археолози, историци и антрополози за изследването на „периода на преселение“ през първото хилядолетие от н.е.

Какво знаем за аварския хаганат?

Аварския хаганат обхваща Панонския басейн и значителни области от Централна и Източна Европа от края на 6-ти до началото на 9-ти век. Най-ранното ясно споменаване на аварския етноним идва от Приск Ретор. Той разказва, че в 463 шарагурите и оногурите са нападнати от сабирите , които са били нападнати от аварите. 

На свой ред, аварите са били прогонени от хора, бягащи от “грифони-човекояди, идващи от “океана”. Въпреки че разказите на Приск предоставят известна информация за етнополитическата ситуация в района на Дон – Кубан – Волга след гибелта на хуните, не могат да се направят недвусмислени заключения. 

Денис Синор твърди, че каквито и да са били „аварите“, посочени от Приск, те се различават от аварите, които се появяват един век по-късно, по времето на Юстиниан (който царувал от 527 до 565 г.). 

Аварската идентичност е била тясно свързана с аварските политически институции. Групи, които се разбунтували или избягали от аварското царство, никога не можели да бъдат наречени „авари“, а по-скоро били наричани „ българи “. По същия начин, с окончателното падане на аварската власт в началото на 9-ти век, аварската идентичност изчезва почти мигновено.

Приблизително по времето на владението на българският водач Кубрат от рода Дуло повежда успешно въстание, за да сложи край на аварската власт над Панонската равнина, установявайки Стара Велика България или Патрия Оногурия, „родината на оногурите“. 

Разпадането на аварския хаганат – мистерията на аварите

Със смъртта на Кубрат през 665 г. някои славянски племена отново попадат под аварска власт. Въпреки съветите на баща си, синовете на Кубрат не успяват да запазят сплотеността в Стара Велика България, която започва да се разпада. Няколко години по-късно по времето на Батбаян Стара Велика България се разпада на пет клона. 

От западна Оногурия първата група хора се премества в Равена под ръководството на Алцек през 650-те години. Горе-долу по това време Марк от Калт записва, че през 677 г. е създадена крепостта Унгвар (Ужгород). Градът е бил важна българска крепост по време на Първата българска държава. Крепостта е създадена от хората на Котраг (основателя на Волжка България).

Третата група българи-утигури, водени от Батбаян, е била покорена от възникващата Хазарска империя на Зибел. С Кубер четвъртата група хора в крайна сметка се заселват в днешния регион на Северна Македония. Петата група, водена от хан Аспарух – бащата на хан Тервел – се установява трайно по поречието на Дунав (ок. 679–681), създавайки Първото българско царство. То е стабилизирано от победата в битката при Онгъла на юг от източните Карпати. Българите се насочват срещу Византия, която е сключила съюз с хазарите на Зибел.

През 804 г. България завладява югоизточните аварски земи в Панония до Средния Дунав и много авари стават поданици на Българското царство. Каган Теодор, обърнат към християнството, умира, след като моли Карл Велики за помощ през 805 година. Франките превръщат контролираните от тях аварски земи в граничен поход. Походът на Панония – източната половина на Аварската територия – след това е предоставена на славянския княз Прибина, който създава княжество Долна Панония през 840 г.

Кукерите в България – една от най-старите български традиции от времето на траките

Каквото и да е останало от аварската мощ, на практика е приключило, когато българите разширяват територията си в централните и източните части на традиционните аварски земи около 829 година. Аварското присъствие в Панония е сигурно през 871 г., но след това името вече не се използва от хроникьорите. 

Историците пишат: „Просто се оказа невъзможно да се запази аварската идентичност, след като аварските институции и високите претенции на тяхната традиция се провалиха“. Нарастващото количество археологически доказателства в Трансдунавия също предполагат аварско население в Карпатския басейн в края на 9-ти век. 

Археологическите находки предполагат значително, късно аварско присъствие в Голямата унгарска равнина. Но е трудно да се определи тяхната правилна хронология. Предварителните резултати от новите разкопки също предполагат, че известната и широко приета теория за унищожаването на аварската селищна зона е остаряла – катастрофалното обезлюдяване на Аварския хаганат никога не се е случило.

Следете ни в нашата Фейсбук страница за още интересни неща!

Скитите: древните господари на евразийските степи – топ 10

Скитите: древните господари на евразийските степи – стотици години преди появата на смесени хунски, тюркски и монголски групи, понтийската степ е била доминирана от древен ирански (индоевропейски) народ от скотовъдци и ездачи на коне. Тези „властелини на конете“ са обитавали широка част от сушата, известна като древна Скития от 8-ми век пр.н.е. Олицетворявайки много динамичния…

Етруските: които са живели в Италия преди римляните

Етруските: които са живели в Италия преди римляните! Римската империя е трябвало да започне отнякъде. От скромно начало тази могъща цивилизация се разширила в такъв мащаб, че да завладее голяма част от Европа и Северна Африка. Но някога този велик народ живеел в регионална неизвестност на италианския полуостров. Знае се много за известните римски победи…

Урук е първият велик град – скок напред за човечеството?

Урук е първият велик град – скок напред за човечеството? Огромните мегаполиси в човешката история често са били люлката на най-великите аспекти на човечеството. Събирането на толкова много хора в непосредствена близост постоянно води до разцвет на човешката култура, иновации и социално развитие. Но как се научихме да строим такива градове? Тези могъщи конструкции се…

Източник и снимки: ancientpages.com / en.wikipedia.org