Продължете към съдържанието

Най-редките животни на света – Топ 10 класация

Амурски тигър

Най-редките животни на света – животните са обичани от почти всички по света, но хората са най-голямата заплаха за тяхното оцеляване. Всяко едно от животните в този списък е не само рядко, но и критично застрашено или „просто“ застрашено. Сравнително малката популация на тези редки животни се дължи главно на загуба на местообитания, лов или случайна смърт, причинена от човешка дейност.

Докато природозащитниците успешно са отглеждали някои от тези животни, други нямат такъв късмет и са на ръба на пълното изчезване. Надяваме се, че с повече информираност, включително информацията от този списък, можем да видим някои от тези редки животни да се възстановят в бъдеще.

От септември 2019 г. информацията за оценките на популацията на тези животни е възможно най-точна и ще бъде актуализирана при необходимост в бъдеще. Да видим кои са най-редките животни на света:

10. Чернокрак пор

@Приблизителен брой зрели индивиди: 300 до 400 в дивата природа; много отглеждани в плен и всяка година пускани в дивата природа
@Местоположение: Аризона, Уайоминг, Южна Дакота и Монтана, САЩ
@Текущо състояние на опазване: Застрашено
@Научно наименование: Mustela nigripes

Чернокрак пор

Чернокракият пор често се рекламира като история за успех в опазването, тъй като видът се е връщал два пъти от изчезване чрез усилията на природозащитниците. Първоначално този красив пор е бил обитавал Великите равнини на Северна Америка и е варирал от Южна Канада до Северно Мексико.

Въпреки това, популацията на чернокракия пор рязко намалява през целия 20-ти век и е обявен за изчезнал вид през 1979 г. Няколко години по-късно, през 1981 г., чернонокракият пор е открит отново от куче във Вайоминг. Останалата популация е оцеляла само до 1987 г., когато този вид отново изчезва от дивата природа. Оттогава стартира програма за отглеждане в плен от Службата за риба и дива природа на САЩ и хиляди порове са били разселени отново в Аризона, Уайоминг, Южна Дакота и Монтана през последните няколко десетилетия. Въпреки че програмата е постигнала успех, последните актуализации показват, че популацията на дивия чернонокрак пор е между 300 и 400 индивида.

Знаете ли, че:
Чернокраките порове ловят предимно прерийни кучета. Поради тяхната зависимост от тях, популацията на чернокракие порове е силно засегната от дивата популация на прерийните кучета, която също намалява през последните години.

9. Антилопа Адакс

@Приблизителен брой зрели индивиди: между 30 и 90 в дивата природа; повече от 2000 в плен
@Местоположение: пустинята Сахара
@Текущо състояние на опазване: Критично застрашено
@Научно наименование: Addax nasomaculatus

Антилопа Адакс - най-редките животни на света.

Адакс или бялата антилопа е на ръба на изчезването в дивото си местообитание в пустинята Сахара, като размерът на дивата популация варира от 30 до 90 зрели индивиди. Има обаче редица успешни развъдни програми по целия свят и въпреки че най-вероятно няма да зърнете Адакс в дивата природа, може просто да видите един от хилядите в плен в местния зоопарк.

В миналото антилопата Адакс е бил често срещан в Северна Африка, в родния Чад, Мавритания, Нигер, Алжир, Египет, Либия, Судан и Западна Сахара. Популациите от див Адакс са в сериозен спад поради нерегламентиран лов. През последните години, с успеха на развъдните програми, този вид антилопи бяха разселени отново в Мароко и Тунис в резервати за диви животни.

Знаете ли, че:
Антилопите Адакс отделят само сухи изпражнения и концентрирана урина, тъй като те използват максимално всяка порция вода, която приемат.

8. Северен плешив ибис

@Приблизителен брой зрели индивиди: по-малко от 250 в дивата природа; над 1000 в плен
@Местоположение: Южно Мароко и Сирия; по-рано също срещани в цяла Европа, Северна Африка и други части на Близкия изток
@Текущо състояние на опазване: Застрашено
@Научно наименование: Geronticus eremita

Северен плешив ибис

Северният плешив ибис е една от най-редките птици в света, като в природата остават по-малко от 250 зрели индивиди. В продължение на няколко десетилетия Северният плешив ибис беше считан за критично застрашен, но успешните усилия за опазване през последните години спомогнаха за понижаване на статуса на вида до застрашен – в плен има над 1000 северно плешиви ибиса.

Днес по-голямата част от дивата популация от северни плешиви ибиси живее в Мароко, а няколко вероятно остават живи в Сирия. Този вид ибис е изчезнал в Европа в продължение на повече от 500 години, но в момента се провеждат програми за реинтродукция.

Знаете ли, че:
Северният плешив ибис е древен вид птица с вкаменелости, датиращи от холоцена (преди около 10 000 години), средния плейстоцен (преди около 900 000 години) и дори до границата на плиоцен-плейстоцен (преди около 1,8 милиона години) ).

7. Горилите от долината на река Крос

@Приблизителен брой зрели индивиди: по-малко от 250 в дивата природа; 1 брой в плен
@Местоположение: Залесени хълмове и планини на граничния регион Камерун-Нигерия в изворите на река Крос (Нигерия)
@Текущо състояние на опазване: Критично застрашено
@Научно наименование: Gorilla gorilla diehli

Горилите от долината на река Крос - най-редките животни на света.

Докато всички горили и видове са уязвими, горилата от долината на река Крос е за съжаление най-застрашената голяма маймуна в света. За съжаление, горила Крос, която за първи път беше отбелязана през 1907 г., беше пренебрегвана до голяма степен, докато не стана твърде късно (през 1987 г.) и броят на популацията й вече беше нисък. Днес се изчислява, че в природата има по-малко от 250 горили от този вид и само за една е известно, че е в плен.

Най-голямата заплаха за оцеляването на горила Крос е загубата на местообитания поради човешки дейности. Също така, този вид маймуна е застрашена заради лова на месо от местните жители. Поради лова, горилите от долината на река Крос се страхуват много от хората и много рядко се наблюдават.

Знаете ли, че:
Горилите Крос живеят в малки разпръснати групи, които рядко си взаимодействат помежду си, което е довело до инбридинг. Това води до загуба на генетично разнообразие и по-слаб генофонд, а също така се отразява отрицателно на и без това малката популация на тези горили.

6. Саола

@Приблизителен брой зрели индивиди: Неизвестно със сигурност – оценките на популацията варират от 25 до 700, но се смята, че всъщност са по-малко от 250; николко в плен
@Местоположение: Анамитската верига на Виетнам и Лаос
@Текущо състояние на опазване: Критично застрашено
@Научно наименование: Pseudoryx nghetinhensis

Саола

От всички животни в този списък нито едно не е толкова загадъчно като Саола, която е подходящо наречена „Азиатски еднорог“. За Саола се знае толкова малко, че няма реални данни за настоящата популация на неуловимото животно. Тъй като Саола е била виждана в природата само няколко пъти, откакто останките й са открити за първи път през 1992 г., популациите се оценяват на едва 25 индивида до 750. Въпреки това, изследователите смятат, че популацията на Саола е много по-малка и най-вероятно по-малко от 250.

Изследователите са се опитвали да държат Саола в плен няколко пъти, но в крайна сметка всеки от тези пленници са умирали. Това накарало природозащитниците да вярват, че тези животни не могат да оцелеят в плен и по този начин не може да бъде създадена развъдна програма.

Знаете ли, че:
По-голямата част от информацията, известна за Саола, идва от Уилям Г. Робишод, който успя да задържи женска Саола в плен за около 15 дни, преди да умре по неизвестна причина. Според наблюденията на Робишод, животното Саола не се страхува от хората, а само от кучета.

5. Амурски леопард

@Приблизителен брой зрели индивиди: по-малко от 100 в дивата природа; около 170 до 180 в плен
@Местоположение: Приморския регион в югоизточна Русия и северен Китай
@Текущо състояние на опазване: Критично застрашено
@Научно наименование: Panthera pardus orientalis

Амурски леопард - най-редките животни на света.

Докато много големи видове котки са изправени пред намаляващ брой по целия свят, един от най-редките и застрашени е амурският леопард. Смята се, че в природата са останали по-малко от 100 индивида (по-точно около 84). Едни от най-редките животни на света пребивават най-вече в басейна на река Амур в източна Русия, а няколко са разпръснати в северната част на Китай.

Амурските леопарди имат сравнително дълъг живот, живеят около 10 до 15 години в дивата природа и 20+ години в плен. За съжаление, както всички животни в този списък, популацията на амурския леопард е изправена пред много заплахи, включително унищожаване на местообитания, незаконно бракониерство, конфликти с хора и липса на генетични вариации – тъй като остават толкова малко като брой и се получава инбридинг, което води до по-слабо потомство.

Знаете ли, че:
Петната на амурските леопарди са по-големи, по-широко разположени и имат по-дебели черни граници от тези, които се срещат при другите видове леопарди.

4. Филипински крокодил

@Приблизителен брой зрели индивиди: по-малко от 100 в дивата природа; много малко в плен
@Местоположение: разпокъсани местообитания на островите Далупири, Лусон и Минданао във Филипините
@Текущо състояние на опазване: Критично застрашено
@Научно наименование: Crocodylus mindorensis

Филипински крокодил

Филипинският крокодил се счита за най-застрашеният вид крокодил в света, като по-малко от 100 са останали в дивата природа и много малко в плен. В миналото филипинският крокодил е бил открит в цялата островна държава, но в момента се среща само в малки, разпокъсани местообитания на островите Далупири, Лузон и Минданао. Популацията на филипинския крокодил е силно засегната от лов и унищожаване на местообитанията.

Друго нещо, което наранява този крокодил е общественото възприятие. Крокодилите са били етикирани като убийци на хора / ядящи от местното население и са били убивани заради тази негативна гледна точка. През последните години обаче, природозащитниците работят за промяна на общественото възприятие и успешно отглеждат и пускат филипински крокодили в защитени местообитания.

Знаете ли, че:
Убиването на филипински крокодил е незаконно и идва с максимална глоба от ₱100,000 (еквивалентно на около 2500 долара).

Продължаваме с Топ 3 на най-редките животни на света:

3. Суматрански носорог

@Приблизителен брой зрели индивиди: по-малко от 100 в дивата природа; много малко в плен
@Местоположение: Суматра и Борнео (преди се срещат в Индия, Бутан, Бангладеш, Мианмар, Лаос, Тайланд, Малайзия, други части на Индонезия и Китай)
@Текущо състояние на опазване: Критично застрашено
@Научно наименование: Dicerorhinus sumatrensis

Суматрански носорог - най-редките животни на света.

Суматранският носорог или азиатският двурог носорог се разпознава по косматия си вид и е най-редкият от петте останали вида носорози. Учените изчисляват, че в природата има по-малко от 100 суматрански носорога, като някои казват, че може да останат по-малко от 30 диви суматрански носорози. А това автоматично го превръща в едно от най-редките животни на света.

Смята се, че суматранските носорози са били доста уязвим вид през последните 9000 години, поради изменение на климата. Оттогава суматранските носорози не успяват да се възстановят, като се изправят пред още повече заплахи днес. Въпреки че има известен успех при отглеждането на суматрански носорози в плен, като цяло те трудно оцеляват извън естествената си екосистема. В момента все още има няколко пленници от тези косматковци.

Знаете ли, че:
Учените вярват, че Суматранският носорог е най-примитивният (най-старият) вид носорог поради козината си и други древни черти. Също така, Суматранският носорог е най-близкият жив вид спрямо вълнестите носорози, които са живели в хладните земи на Европа и Азия през ледниковия период.

2. Южнокитайски тигър

@Приблизителен брой зрели индивиди: смята се, че са изчезнали в дивата природа; по-малко от 100 в плен
@Местоположение: Южен Китай
@Текущо състояние на опазване: Критично застрашено
@Научно наименование: Panthera tigris tigri

Южнокитайски тигър

Южнокитайският тигър (известен също като тигър Амой) за съжаление е най-застрашеният и уязвим вид тигър в света. Това е едно от най-редките животни на света. Учените обявиха, че южнокитайският тигър е функционално изчезнал в дивата природа и не е виждан извън плен от повече от 25 години.

Въпреки че не са останали диви южнокитайски тигри, за щастие има около стотина или повече в плен като част от развъдните програми в Китай. През 2007 г. първият южнокитайски тигър е роден извън Китай в частния резерват, известен като резерват Laohu Valley в Южна Африка. Оттогава в долината Лаоху се раждат още тигри.

Знаете ли, че:
Съществуват генетични доказателства, които предполагат, че по-голямата част от пленените южнокитайски тигри не са „чисти“ и че са били кръстосвани с други подвидове тигри.

1. Вакита

@Приблизителен брой зрели индивиди: около 10 в дивата природа (вероятно между 6 и 22); никой в плен
@Местоположение: Северна част на Калифорнийския залив
@Текущо състояние на опазване: Критично застрашено
@Научно наименование: Phocoena sinus

Вакита - най-редките животни на света

Понастоящем Вакита е най-рядкото животно в света и е възможно най-застрашено, като в природата са останали само около 10 индивида. Тази оценка идва от доклад, публикуван от IUCN в началото на 2019 г., в който се посочва, че само около 10 броя Вакита са останали живи през 2018 г. според програма за акустичен мониторинг, проведена в Калифорнийския залив, въпреки че има 95% шанс те да са между 6 и 22.

Откакто Вакита е открита за първи път през 1958 г., броят му винаги е бил доста нисък. Това са най-малките видове морски свине и лесно се хващат в хрилни мрежи (мрежи, които улавят риба с хриле), използвани от незаконни риболовни операции. Също така Вакита имат толкова малка популация, защото се срещат само в един район на света, северната част на Калифорнийския залив. Освен това няма в плен от този вид и в момента няма успешна развъдна програма, която да помогне за възстановяването на броя им.

Знаете ли, че:
Въпреки че не се знае много за Вакита, максималната известна продължителност на живота на наблюдаван женски екземпляр е била 21 години.

Вижте най-новите Топ 10 класации!

Следете ни в нашата Фейсбук страница за още интересни класации.

Източник