Продължете към съдържанието

Най-търсените екологични професии в света – топ 10 класация

Зелен специалист по мехатроника

Най-търсените екологични професии в света – от начина, по който използваме транспорта, до развитието на градските пространства, зелените работни места нарастват значително с всяка изминала година.

До 2030 г. в световен мащаб могат да бъдат създадени до 20 милиона работни места с устойчива заетост. Работната сила след пандемията ще търси икономически стимули по всички налични пътища и няма да бъде изключен нито един вид работа. С продължаването на пандемията продължават и въпросите за връзката между общественото здраве и здравето на околната среда.

Вече се предприемат действия – „Приятели на Земята“ например възложи доклад в отговор на „кризата с младежката безработица“ в Обединеното кралство, който се застъпва за създаването на 250 000 нови практики и обучения. Декарбонизирането на енергийния сектор е широко приета политика сред правителствата. Ето защо Европейската комисия обяви планове за удвояване на годишния процент на енергийно обновяване на сградите до 2030 г.

Професиите, които имат доста голямо търсене, се отнасят за различни набори от умения – инженерът по алтернативна енергия може да изглежда далеч от градския озеленител. Но и двете професии ще предлагат добри заплати за много години напред.

Нека да разгледаме възможностите за това как изискванията за устойчивост могат да проправят пътя за по-висококачествени професии. Ето секторите, които ще имат най-голямо търсене, в едно по-добро бъдеще, което ще бъде много по-природосъобразно.

10. Специалисти по зелено счетоводство

Специалисти по зелено счетоводство

Няма съмнение, че през последните няколко години дори от законодателна гледна точка, зелената конверсия на част от икономиката напредва. Да бъдеш информиран по отношение на еко-бонуси, стимули, бели сертификати и други е без съмнение интересно за една компания.

Тя би могла да реши да инвестира в наемането на експерти в счетоводството и по-специално във всички закони и политики, свързани с отчисленията и бонусите за екологична устойчивост. Идеалният кандидат ще бъде този, който има познания и диплома по финанси или право.

9. Еко ИТ специалисти – най-търсените екологични професии в света

Еко ИТ специалисти - най-търсените екологични професии в света

Повечето домакински уреди на интернет на нещата са точно свързани с енергийната ефективност. Помислете например за отоплителните системи или за управлението на домакинските уреди на отдалечено разстояние. Всички области, които ще направят тези ИТ умения, свързани с устойчивостта, стават все по-търсени и по-търсени.

Има безброй приложения: създаване на софтуер, поддръжка на уреди, инсталиране на приложения. Това ще създаде много нови работни места, като техник по биоинформатика например – търсен в индустрията на биологията и геномиката – и геоинформатика, специализирана в научно-приложната дейност в областта на геологията.

8. Зелен специалист по мехатроника

Зелен специалист по мехатроника

От 2023 г. механиците и автомобилните електротехници в Италия ще трябва по закон да станат специалисти по мехатроника. Това означава, че тези професионалисти ще трябва да удостоверят своите компетенции и, ако е необходимо, да ги интегрират с курсове.

Мехатрониката е интердисциплинарна област от инженерните и техническите науки, която обединява елементи от механиката, електротехниката, оптиката и електрониката. Мехатрониката се занимава с проектиране, производство и експлоатация на  мехатронни системи – комбинирани (интегрирани) автоматични производствени системи, каквито са индустриалните роботи.

Мехатрониката обединява класическия тип автомобил с нови еволюции към електрониката и информационните технологии, за да се справи по-бързо с идващата зелената вълна, която заема все по-голям дял при автомобилите.

Мехатрониката е сравнително нова специалност, която през последните години усилено се преподава в над 90 университета по света, включително и в Техническия университет в София.

7. Високоефективен работник на устойчива електрическа мрежа

Високоефективен монтажник на устойчива електрическа мрежа

Зеленият пробив в домакинските уреди и сгради е добър, но е необходим човек, който знае как конкретно да направи околната среда доста по-устойчива. Поради това е ясно, че ще се търсят все повече професионалисти, които имат подходящия опит в енергийната ефективност

Тъй като гражданите, компаниите и дори публичните институции се насочват към решения за по-малко замърсяване и спестяване на енергия, това ще бъде доста търсена позиция. Очевидно е, че за да свършите тази работа, не е достатъчно само да притежавате основните технически умения на занаята. Вие ще трябва да овладеете и регулаторната рамка за чиста енергия и прилагането на всички закони за безопасност.

6. Зелени строители – най-търсените екологични професии в света

Зелени строители - най-търсените екологични професии в света

Тъй като повечето от нас останаха много дълго време в своите къщи и апартаменти, изглежда разбираемо, че строителният сектор е посочен като ключова област за икономическо възстановяване.

Секторът е отговорен за 36 процента от емисиите на CO2 в Европа, проблем, който много строителни компании се стремят да решат. Не може да има климатично неутрална Европа без климатично неутрални сгради. Сградният фонд на целия континент е стар като цяло, енергийно неефективен и дори нездравословен поради проблемите с качеството на въздуха в помещенията.

Модернизирането на домове за подобряване на енергийната ефективност е цял бизнес сам по себе си, който се очаква да процъфтява през следващите години. Това обхваща по-добрата изолация, дренажните системи и поддържането на вашите сметки на много по-ниско равнище.

За по-новите проекти, устойчивите материали като рециклирана стомана и корк са задължителни, които трябва да бъдат снабдени и конструирани от повече хора, докато индустрията се трансформира. Архитектите откриват, че добрият дизайн се съчетава добре с материали и енергийни източници, които не са толкова разточителни.

Въздействието е междуконтинентално – от централната кула, захранвана от вятър в Шанхай до чудесата на сградата Pixel в Мелбърн (първата въглеродно неутрална сграда в Австралия).

5. Техници за поддръжка на биогаз

Техници за поддръжка на биогаз

Независимо, че има по-слабо развитие, когато става въпрос за зелени работни места, биогазът е възобновяемо гориво, произведено от разграждането на природните продукти. Това е смекчаващ фактор за изменението на климата, който трябва да се приема сериозно.

Въпреки че това е по-малко доходоносно начинание от някои други индустрии в този списък, то бавно, но сигурно се превръща в опора в кръговата икономика.

Немската компания Envitec е начело на това в момента с портфолио от проекти в областта на биогаза и биометана. Те предполагат, че това е отлично начало за поддържането на поминъка на фермерите по целия свят поради неговата последователност и надеждност.

4. Хидроенергийни техници – най-търсените екологични професии в света

Хидроенергийни техници - най-търсените екологични професии в света

В световен мащаб 17% от енергията се доставя от водноелектрическите централи. Но пътят към създаване на този тип работни места не винаги е бил ясен. Надеждите за възраждане на нови хидроенергийни проекти бяха големи в зората на 2010 г. Но отне известно време на индустриите, за да се адаптират, понеже това е едно от по-скъпите подобрения на зелената енергия.

Индустрията е бижу с неизползван потенциал и сега е време енергията добивана от водата да се разшири. Работните места в тази област обхващат всичко – от развитието на вълновите технологии до оперативното управление на водноелектрическите централи. Възможностите са толкова разнообразни.

Растежът в тази индустрия облагодетелства селските общности пред жителите на градовете по освежаващ начин в сравнение с другите зелени проекти. Това се дължи на мястото, където се намират повечето европейски водни проекти.

3. Оператори в рециклиращи заводи

Оператори в рециклиращи заводи

Първоначално инсталациите за рециклиране са били изградени при ограничени обстоятелства. Въпреки че извършват процес, който подпомага нашите действия за по-устойчив живот. Учените работят за решаването на този проблем и непрекъснато измислят нови начини за преконфигуриране на процеса, а с това идва и по-голямото търсене на специалисти.

Проучване от 2015 г. на групата Circular установи, че разширяването на работните места в кръговата икономика може да трансформира заетостта само във Великобритания, създавайки възможност за над 205 000 работници. Това не се ограничава само до рециклирането. Ролята в структурното пренасочване и повторно използване е необходима, за да се поддържа в съответствие с нарастващата зелена тенденция.

Circular казват, че това поддържа транспортните разходи ниски и облагодетелства общностите.

2. Градски озеленители – най-търсените екологични професии в света

Градски озеленители - най-търсените екологични професии в света

Зелените градски пространства могат да бъдат красиви и да помогнат за нашето психично здраве. Огромният брой нови жилищно-растителни проекти се нуждаят от хора, които да осигурят тяхната поддръжка.

Градските култури напълно преосмислят какво означава да отглеждате и поддържате зеленина. Климатично контролираните вертикални градини и зелените градини на покрива стават все по-модерни. Добър пример за такива жилищни сгради е проектът на Bosco Verticale в Милано.

Навсякъде по света започва все повече да се изследва добавянето на вертикална градина към най-различни сгради. Този интелигентен дизайн осигурява перфектната система за рециклиране на водата, използвана за поддържане на живота. Тъй като тези невероятни структури проникват в нашите пейзажи, все повече и повече хора се включват във всичко свързано с тях – от тяхната концептуализация до тяхното опазване и поддръжка.

1. Производители на екологично чист транспорт

Производители на екологично чист транспорт

С над 14 милиона европейци, работещи в автомобилната индустрия, това е една основна област, имаща потенциал да премине към устойчиво работещи работни места. Увеличаването на търсенето на електрически автомобили дава на производителите широки възможности да преминат към модели, които са по-малко вредни за околната среда.

Водят се дебати за това дали екологично чистият транспорт ще послужи за увеличаване или намаляване на производствените модели. Изглежда консенсусът е, че въпреки че ефективен преход ще доведе до оттегляне на индустрията в началото, печалбите от дългосрочните работни места са огромни.

Германия например цели дългосрочно първостепенно място за производство на автомобили. Министърът на икономиката и енергетиката Петер Алтмайер заяви на конференция за електронна мобилност в Берлин, че иска 30 процента от световното производство на електрически батерии до 2030 г. да идва от Европа. А това означава голям брой работни места, свързани с бъдещите зелени производства на автомобили.

#БОНУС – Устойчив готвач

Устойчив готвач - най-търсените екологични професии в света

Ако изразът “устойчив готвач” не ви говори нищо, не се притеснявайте. Повечето хора все още не са го чували. Какво означава това? Това означава готвач, който работи предимно с нулеви отпадъци, от фермата до масата, т.е. има затворен цикъл. Впечатляващо е да видим колко далеч са стигнали готвачите в стремежа си за “устойчиво развитие”. Например фермата до ресторанта, пчелния кошер на покрива, аквапониката, хидропониката, редките сортове, защитата на видовете и т.н.

Превръщането на работата на готвачите в екологично устойчиво състояние би могло да бъде чудесна идея да се обединят два аспекта, които все повече са в центъра на вниманието. Готвенето, благодарение на телевизионното шоу с участието на звездни готвачи, стана много популярно. Но предизвикателството за устойчивост може да даде на хората, които изберат тази кариера, окончателният тласък в кариерата.

Как да правим пари онлайн – 10 работещи начина – топ 10 класация

Как да правим пари онлайн – за много хора печеленето на пари онлайн би било абсолютно сбъдната мечта. Ако успеят да намерят начин да печелят пари с уебсайт или с някакво друго онлайн начинание, биха могли да напуснат работата си, за да се съсредоточат върху предприемачеството. А по този начин ще прекарват повече време със…

Следете ни в нашата Фейсбук страница за още интересни класации!

Споделете с вашите приятели в социалните мрежи:

Източник и снимки: morningfuture.com / euronews.com