Продължете към съдържанието

Очарователни факти за Индската цивилизация – Топ 10 класация

Очарователни факти за Индската цивилизация - Топ 10 класация

Очарователни факти за Индската цивилизация – древният свят се е състоял от четири велики цивилизации: Китай, Египет, Месопотамия и цивилизацията, развивала се в долината на река Инд. И по точно Индската цивилизация, позната още и като Харапска цивилизация, поради главния си център Харапа.

Китай, Месопотамия и Египет са широко изследвани и са добре познати на всички нас. Но четвъртата и също толкова важна, далеч по-усъвършенстваната Индска цивилизация, изглежда е загубена за света. Преоткрита е едва през 20-ти век, като фактите говорят за привидно мирна цивилизация. За съжаление имаме малко улики за нейния завършек, като нейните тайни продължават да вълнуват археолозите и историците и до днес.

Сега да разгледаме какво знаем като факти за Индската цивилизация:

10. Размер и население на Индската цивилизация

Размер и население на Индската цивилизация

Индската цивилизация обхваща площ от 1,26 милиона квадратни километра в съвременна Индия, Афганистан и Пакистан. Идентифицирани са над 1056 долини на река Инд, градски центрове и села, 96 от които са разкопани. Много от селата били разпределени предимно в широката зона на реките Инд и Гаггар-Хакра и техните по-малки притоци. Най-големите градове, в които живеят повече от пет милиона души, са Ракигархи, Харапа, Ганверивала, Джолавира и Мохенджо-Даро.

Най-ранното селище в долината на Инд, известно като Мергарх (или Мергара), е създадено около 7000 г. пр. н. е. По-голямата част от жителите на Индската цивилизация били занаятчии и търговци, които живеели предимно в селата. Тъй като тези села били построени от лесно разрушими материали, включващи кал и дърво, ежедневният им начин на живот и голяма част от тяхната култура са били изгубени, като са разкрити съвсем малко следи през вековете.

От археологическите разкопки обаче осъзнахме, че Индската цивилизация е била изключително сложна култура с добре организиран начин на правене на нещата. Макар и силно населени, техните градове не били разхвърляни или дезорганизирани, за разлика от повечето съвременни градове в Месопотамия и Египет. В някои случаи биха посрамили съвременните градостроители.

9. Градоустройство – очарователни факти за Индската цивилизация

Градоустройство - очарователни факти за Индската цивилизация

Индската цивилизация представя първите в света проектирани градове, организирани в решетъчна структура, с улици, които се движат под прав ъгъл. Тези постижения в градоустройството са по-стари от тези на епохата на Хиподам Милетски, който мнозина смятат за „бащата на европейското градско планиране“. Главните улици на всеки град били построени по линията Север-Юг, докато второстепенните пътища били прокарани по линията Изток-Запад. Освен че били наистина добре проектирани, тези градове имали отлични дренажни системи и всички следвали подобен модел и оформление. Дори тухлите на къщите имали абсолютно едни и същи размери.

Главните пътища често били с широчина до 10 метра. В Харапа улиците дори били покрити с тухли от печена глина, за да се улесни движението на техните волски каруци. Имало дори канали, минаващи до тях, за да се подпомогне премахването на излишната повърхностна вода.

Всъщност тяхната система за отпадните води била толкова иновативна, че те имали напълно отделни канали, облицоващи улиците за отпадни и дъждовни води. Каналите и каналите за отпадни води били поставени под земята и можели да бъдат отворени през теракотени капаци, когато се нуждаели от почистване. Дори впечатляващите акведукти, построени от римляните, са направени хиляди години по-късно.

8. Хигиена и здравеопазване

Хигиена и здравеопазване

Разкопките показват, че хигиената и здравеопазването са били основен приоритет за жителите на Индската цивилизация. Но също така и че техните граждани имали доста чист, здравословен и безопасен начин на живот. Голямото количество обществени бани, изключителната система за опазване на водата, водоснабдяването във всяка къща, подредените канализационни системи и впечатляващите подземни системи за отпадъчни води подчертават ролята на хигиенните практики в живота на гражданите.

Още по-забележителни били кошчетата за отпадъци, монтирани навсякъде по улиците на Мохенджо-Даро. Това показва, че дори когато разглеждаме всички други по-ранни цивилизации, Индската цивилизация е изпреварило времето, когато става въпрос за граждански аспекти. Тези кофи за отпадъци по същество са били тухлени контейнери и са били използвани главно за изхвърляне на нежелани предмети и за изхвърляне на боклука от гражданите.

7. Религия и управление – очарователни факти за Индската цивилизация

Религия - очарователни факти за Индската цивилизация

В долината на Инд, всички разкопани до момента мегаполиси показват сложни и организирани аспекти, със значителен архитектурен дизайн и силно развити техники от бронзовата епоха. Въпреки тези определящи характеристики на социалната сложност, никой никога не е открил доказателства за обичайните крипти, лични светилища, големи храмове или типичните кралски резиденции, които очакваме от тези древни цивилизации. Според историците това може да означава, че Индската цивилизация е била едно безпристрастно или демократично общество.

Имаме разкопки и изследвания от почти цял век . Окончателните доказателства за доминиращ елит или дори клас управленска йерархия тепърва ще се появяват. Причината това да не може да бъде открито не се дължи на липсата на сложност и изтънченост на Индската цивилизация, а по-скоро на общи недоразумения и неверни предположения относно разпределението на богатството, личните взаимоотношения и урбанизацията на древното минало на човечеството. Индската цивилизация само потвърждава, че каквато и форма на управленски или властови елит да е имало, това не е необходимото условие за социална сложност.

6. Икономика на Индската цивилизация

Икономика на Индуската цивилизация

Икономиката на Индската цивилизация била фокусирана върху земеделието и търговията. От древните писания, историците са попаднали на многобройни препратки, направени от месопотамските (шумерските) книжовници през средната бронзова епоха, които се отнасят до процъфтяваща търговия с „Мелуха“. Мелуха била богата търговска нация със силни икономически връзки със шумерите, която транспортирала големи количества дървени изделия, както и абанос. Сусамовото масло и други изключително ценни или луксозни предмети, като например лазурит, се доставяли най-вече от Мелуха, което според археолозите всъщност е Индската цивилизация.

Освен тяхната процъфтяваща търговия с внос и износ, цивилизацията на долината на Инд е първият производител на памук в света с най-ранните доказателства. Има памук, открит в Мергарх, датиращ от 6-ти век пр. н. е.

Земеделските производители в долината са и първите, които са усъвършенствали техниките за предене и тъкане. А справедливата търговия се осигурявала от система от теглилки и мерки, направени от варовик.

10 невероятни факти за Александър Велики – Топ 10 класация

5. Художници и творчество – очарователни факти за Индската цивилизация

Художници и творчество - очарователни факти за Индската цивилизация

По времето на Индската цивилизация, художниците и техните стоки били доста сложни. Техните артефакти демонстрират високо ниво на постижения както по отношение на естетическата им стойност, така и на голямото разнообразие от използвани материали, включително глинени съдове, мед, бронз и други местни скали. Те също така усъвършенствали ранното изкуство на правене на мъниста. Забелязва се забележителен ръст в художествените начинания от 3-то хилядолетие пр. н. и. – включващи множество статуи и скулптури, керамика, бижута, глинени фигурки и т.н.

Едно вълнуващо откритие представлява бронзовата скулптура на “Танцуващото момиче“, тъй като демонстрира експертното знание, което жителите от Инд имали в усукването и леенето на метал. Също така скулптурата посочва значението на танца като изкуство или форма на забавление в древното им общество.

Известният археолог сър Джон Маршал казва: “Когато я видях за първи път, ми беше трудно да повярвам, че тя е била праисторическа.” Танцуващото момиче, както и други чудесни произведения на изкуството, са създадени с помощта на вече изгубена техника за леене на восък, записана хилядолетия преди изкуствата на гърците.

4. Напредък в архитектурата

Напредък в архитектурата

Град Харапа е притежавал много напреднали зърнохранилища. Всъщност технологията, използвана за изграждането им, може да бъде намерена отново само в Рим, повече от 2800 години по-късно. Построени на повдигнати платформи, за да се гарантира безопасността им по време на наводнения, шестте зърнохранилища, разкрити в Харапа, са били приблизително 45 метра дълги и 15 метра широки.

Жителите на тази древна цивилизация също са използвали основно два вида печени тухли. Единият размер бил точно 7Х14Х28 сантиметра, докато другият размер тухли бил 10Х20Х40 сантиметра. По-големите тухли са били използвани при изграждането на големите обществени сгради, докато по-малките тухли са били използвани за построяването на къщите на жителите.

Независимо дали тухлите били големи или малки, те били направени с точни размери във всички градове и следвали съотношение 1: 2: 4. Именно с този архитектурен подвиг те успели да построят множество язовири и водоеми. Тези язовири и резервоари са имали двойна цел. Те защитавали градовете от наводнения, а също така осигурявали вода на градовете през цялата година, включително през сухите сезони.

Най-древните цивилизации в света – топ 10 класация

3. Къщите на Индската Цивилизация

Къщите на Индската Цивилизация

Архитектурният дизайн и зидарията на Индската цивилизация са били толкова развити, че жителите на град Харапа са имали дву- и триетажни резиденции. Тези удобни семейни домове също така имали просторни дворове и лесни за достъп плоски тераси. Едва ли някое от домакинствата в Индската цивилизация имало прозорци, насочени към улиците им и обикновено имало само един вход. Вместо да гледат към улиците, прозорците и вратите на къщите гледали навътре, към вътрешния двор. Всъщност те били интелигентно проектирани и построени, за да минимизират замърсяването с шум и прах вътре в къщата.

Тези къщи в град Харапа са били толкова удивително модерни, че мнозина вярват, че са били и първите в света, които са прикрепили баните си към домовете си. Почти всички разкопани резиденции са показали доказателства за бани, тоалетни и канализационни системи. Както вече споменахме, всеки дом също имал достъп до течаща вода през цялата година.

2. Напредък в металургията – очарователни факти за Индската цивилизация

Напредък в металургията - очарователни факти за Индската цивилизация

Индската цивилизация имала много задълбочено разбиране за металургията. Техните метални изделия са били изнасяни надалеч и са създадени с помощта на различни елементи – олово, мед, бронз и сплави. Те също така имали забележителни умения и разнообразни техники за топене на мед с широк спектър от други метали.

На археологическия обект Лотал са изкопани златни огърлици с ширина по-малка от 0,25 милиметра. Други артефакти от благородни метали също са открити в Рангпур, Мохенджо-Даро и Харапа. Медните приспособления се произвеждали по някакъв начин на леене, докато бронзовите предмети се произвеждали от единични чукани листове.

Техните познания всъщност са били толкова напреднали, че те оценявали чистотата на златото с помощта на пробен камък. Това е техника, която се използва в различни части на света и до днес.

Изгубени във времето велики исторически места – Топ 10 класация

1. Писмеността на Индската Цивилизация никога не е била дешифрирана

Писмеността на Индската Цивилизация никога не е била открита

Една от основните причини да не знаем много данни за Индската цивилизация е, че тяхната писменост никога не е била дешифрирана. Открити са хиляди текстове от Инд, най-вече от Харапа и Мохенджо-Даро. А също така и от далечните места на техните търговски партньори по целия Персийски залив и Месопотамия. Повечето от тях са изписани на скромни каменни знаци, точно над изображенията на животни, като слон, бик или дори нещо като еднорог. Има открити надписи и върху глинени плочки, метални предмети и керамика.

Има постоянна награда от 10 000 долара за всеки, който разкодира текст от Индската писменост с повече от 50 знака. В момента много учени спорят за праисторическата форма на дравидийските езици, група езици, които днес се срещат най-вече в малки райони около Индия и Пакистан – относително близо до сърцето на древната цивилизация.

Други историци свързват символите с праисторически санскрит, който насърчава хиндуистки националистически аргументи към древната култура. Въпреки това, докато не бъде напълно дешифриран този език, може никога да не сме сигурни на 100%.

Така завършваме нашата класация за очарователни факти за Индската цивилизация. Бъдете здрави!

Невероятни изобретения на древните цивилизации – Топ 10 класация

Невероятни изобретения на древните цивилизации – съществува общо впечатление, че хората в миналото са били по-малко интелигентни и не дотам технологично развити, отколкото днес. Джон Хоукс от университета в Уисконсин съобщава през 2011 г., че през последните 20 000 години средният размер на човешкия мозък се е свил от 1500 на 1350 кубически сантиметра. Изненадахте…

Следете ни в нашата Фейсбук страница за още интересни класации!

Споделете с вашите приятели в социалните мрежи:

Източник и снимки: toptenz.net / pinterest.com