Продължете към съдържанието

Подготовка за зимуване на слаби семейства и резервни майки

Подготовка за зимуване на слаби семейства и резервни майки

Подготовка за зимуване на слаби семейства и резервни майки – пчелните семейства, заемащи по-малко от шест рамки, презимуват по-добре, ако са поставени в един кошер, разделен с тънка преграда. Слабите семейства в края на лятото и началото на есента трябва да се поставят едно до друго в такъв кошер. Избира се време, в което активността на пчелите вече да бъде на минимум и пчелите да не излитат на старото си място. Веднага щом активността на пчелите намалее, семействата трябва да бъдат преместени в предварително подготвените двойни кошери. Рамките на всяко семейство се поставят плътно от двете страни на преградата.

Зимното кълбо на пчелите във всяко семейство се формира по-близо до преградата, което допринася за тяхното взаимно затопляне. При поставяне на семейства в един кошер е необходимо да се гарантира, че няма пролуки в преградата, през които пчелите да се преместят в другото отделение. Всяко семейство трябва да бъде плътно покрито с отделно покривало.

Слабите пчелни семейства, заемащи 3-4 пити, се считат за резервни майки. Всеки пчелин трябва да има около 90% резервни майки. За успешно зимуване на резервни майки, семейство с майка се поставя през шперплатова преграда в кошер до основното семейство или няколко семейства се поставят в един кошер. Не трябва обаче да комбинирате 2-3 в едно семейство с една майка. Това намалява разходите за запазване на майките.

Нуклеус, поставен в кошер с основно семейство, пчеларите наричат ​​”джоб”. Такъв нуклеус от 3-4 рамки трябва да съдържа най-малко 6 кг мед. Някои пчелари след формиране поставят нуклеуси върху основните семейства. При такива условия дори слабите семейства зимуват добре, като се затоплят от основните семейства. По-добре обаче е резервните майки да се държат през зимата в обикновен кошер, разделен на три отделения от по три рамки. Всяко отделение трябва да има собствен вход. Във всяко отделно мини семейство трябва да има поне 6 кг мед.

Презимуване на резервни майки в магазин

Има доста успешни опити за презимуване на резервни майки в магазин, поставен върху силно семейство. Магазинът се разделя на 3 отделения (по три рамки), в които се поставят полурамки, пълни с мед, майка и 150-200 г пчели. На дъното магазинът е отделен от основното семейство чрез плътна преграда (не и мрежа).

Малките семейства, нагрявани отдолу от топлината на основното семейство, презимуват добре. Всяко семейство прави свое зимно кълбо. В малките нуклеуси обаче при особено продължителна и студена зима, има голям подмор на пчели и майки. Ето защо някои пчелари, вместо да държат резервни майки в мини семейства, до края на медосбора образуват по-силни семейства с млади оплодени майки.

Такива семейства по-добре понасят зимуването, през пролетта те се използват за подсилване на основните семейства или за отглеждане на пило за главната паша. През зимата в такива семейства трябва да има 1-1,5 кг пчели и 8-9 рамки мед, докато в нуклеусите има около 0,6-0,8 кг пчели и 6-7 кг мед.

Опитът на румънските пчелари – подготовка за зимуване на слаби семейства

Румънски учени предложиха начин за запазване на резервни майки извън пчелния кошер в малки килийки със стотина пчели. През зимният период на всеки 1-2 месеца пчелите в килийките се подменят с нови пчели, а самата майка си остава. Консумацията на храна за поддържане на една такава майка се намалява до 150-200 гр, а пчелите се нуждаят от около 100-150 гр.

Можете да запазите пчелни майки през зимата в малки кутийки, поставени в кошера. За целта се използват много силни здрави семейства, зимуващи в 2 корпуса, разделени с ханеманова решетка. Майката остава в долния корпус. Резервните майки се поставят в малки клетки, представляващи дървени блокчета (1,5х3х12 см), в които са пробити 5 гнезда с диаметър 2 см. Отгоре отворите се затварят с лента от ханеманова решетка, за достъп до гнездата. Отстрани се пробиват малки отвори с диаметър 1 см, които се покриват с метални пластини.

Блоковете с майките се прикрепят към рамката на пчелната пита и се поставят във 2-ри корпус в центъра на семейството. В 7 семейства са отгледани 118 майки (от 129) в продължение на 4 месеца (януари-април), а в продължение на 9 месеца (януари-септември) в едно семейство са отглеждани 13 майки. Най-големият брой майки, отглеждани в едно семейство, достигал 40.

Опитът на българските пчелари – подготовка за зимуване на слаби семейства

Опитът на българските пчелари - подготовка за зимуване на слаби семейства

В България са провеждани опити за запазване на пчелни майки извън семейството. За целта пчелните майки се поставят в малки клетки с 50-100 пчели и се снабдяват със запечатан пчелен мед или захарен сироп.

Пчелите от свитата не живеят дълго при такива условия и периодично се заменят с нови от нормално презимувало пчелно семейство. Двугодишни експерименти са показали, че 85% от такива пчелни майки оцеляват повече от 150 дни. За най-добри резултати се препоръчва да се вземат тазгодишни майки с тегло над 200 мг. На мед от пита умират 4 пъти по-малко и пчелите консумират 2 пъти по-малко количество, отколкото на захарен сироп.

Най-добрите условия за презимуване на майки представлявали дървени клетки с форма на куб, с оптимална температура от 18-20 ° C, а относителната влажност била 60-70%. При такова зимуване за всяка майка за 155 дни са изразходвани 346 пчели и 198 грама мед, а за 194 дни – 474 пчели и 398 грама мед. През март-юни такива майки снасяли средно по 1422 яйца дневно, докато контролните майки, зимуващи в нормално семейство – 1206 яйца всяка. Майките извън семействата презимуват в клетки (80x80x80 мм), направени от дърво с дебелина 10 мм.

Подвижният капак и дъно (100х100 мм) са прикрепени към куба с лепяща лента. Парчета пчелни пити (65×65 мм) за килийки се изрязват от прясно изградена светлокафява пита и се рамкират с филм. Поставят се в здраво и силно семейство за зареждане с цветен мед. За презимуване са необходими 2-3 такива пити. Те могат да бъдат изрязани от запечатана пчелна пита.

Как да придадем пчелна майка успешно – различни методи

Зимното помещение трябва да има вентилация, работна маса и стелажи за клетките. Те се заселват с пчелни майки през октомври при 14-15 °C върху мед и празна килийка с 12 мм лента между тях. За да не се разпръснат пчелите и да не жилят, те се охлаждат при температура 5-6 ° C. През зимата температурата в стаята с майките се поддържа около 18-20 °C. През първият месец клетките се проверяват избирателно, а през следващите 40-45 дни – всички подред.

Периодично се допълват с храна и нови пчели (за предпочитане от осиротели семейства). Общият брой на пчелите в клетка не трябва да надвишава 100. Такива пчели осигуряват 100% зимуване на майките. През март презимувалите майки се придават в осиротели семейства или се образуват ранни отводки с тях.

Следете ни в нашата Фейсбук страница за още полезни неща!

Как да удвоим броя на кошерите за една година – примерна стратегия

Как да удвоим броя на кошерите – както всички живи същества на планетата, пчелите също имат инстинкт за размножаване. Този инстинкт е особено развит през пролетта – месец Май и месец Юни са основните месеци на роене на пчелите. Пчелите набират сили през ранна пролет и увеличават значително своя брой. Когато достигнат определени стойности, като…

Как да зазимим пчелите през есента – полезни съвети

Как да зазимим пчелите през есента – през есента пчелите преминават от активен към пасивен живот. През месец Октомври има чести застудявания и пчелите образуват зимно кълбо не само през нощта, но и за по-продължителен период. Ето защо обикновено през Октомври, пчеларят трябва да направи зазимяването на своите пчелни семейства. При по-топло време, зазимяването на…

Как да се грижим за пчелите през Октомври – полезни съвети

Как да се грижим за пчелите през Октомври – през този есенен месец температурите (особено нощните) рязко спадат. Почти вече няма никаква паша в природата и нашите усилия са насочени към зазимяване на пчелните семейства. През месец Октомври имаме 3 важни дейности, които да направим на пчелина – допълване на зимните запаси от храна (ако има…

Източник и снимки: beetools.ru / apiexpert.eu / pcheliipchelarstvo.com