Продължете към съдържанието

10 рамков Дадан блат кошер през пролетта – как да работим с него

Как да работим с 10 рамков Дадан блат кошер през пролетта

10 рамков Дадан блат кошер през пролетта – как да избегнем роенето и да имаме силни пчелни семейства? Огромна радост е за всеки пчелар, когато види своите пчелни семейства, че са живи и здрави през пролетта. Тогава пчелната тръпка се появява с всичка сила и ние започваме да се грижим за пчелите по най-добрия начин (според нас).

А тези грижи се състоят на първо място в стесняване на пчелните семейства за по-доброто запазване на топлината в ранна пролет. А в последствие започваме да разширяваме гнездото, да разпечатваме запечатания мед по питите, да подхранваме със захарен сироп, да слагаме рамки с восъчни основи за градеж и т.н. Тоест да правим всякакви мероприятия, с които да успеем да развием пчелните семейства много добре, за да може те да са готови за първата главна паша. И така да успеем да добием максимално количество пчелен мед.

Повечето пчелари практикуват с 10 или 12 рамков кошер Дадан-Блат. Най-често след като плодникът се запълни с рамки и пчели, пчеларят слага магазин с празни рамки отгоре в очакване на по-обилна паша. Често обаче се случва така, че семейството не се качва в магазина, а започва подготовка за роене. И докато пчеларят установи какво се случва, роят излита от семейството и ние не получаваме никакъв мед в крайна сметка.

Ето защо сега ще разгледаме един удачен вариант за работа с 10 рамков Дадан блат кошер:

Работа с 10 рамков Дадан блат кошер през пролетта

Започваме от момента на излизането на пчелното семейство от зимния период и постепенното плавно увеличаване на яйцеснасянето на майката. Тогава трябва да стесним пчелното семейство, за да запазим по-добре топлината в пчелното гнездо. Ако имаме непокрити от пчели рамки с мед, по-добре е да ги поставим зад преградната дъска и да разпечатваме от време на време запечатания мед. Пчелите ще си пренасят от меда и така ще ги стимулираме за по-бързо развитие.

След като повечето стари зимни пчели вече са изчезнали от семейството и започват да се излюпват все повече млади пчели, е време да започнем да разширяваме пчелното гнездо. В началото на пролетта и в по-студеното време е добре да добавяме готови изградени пчелни пити, които напръскваме с пулверизатор и захарен сироп преди самото поставяне в кошера. За да може пчелите по-бързо да почистят килийките и да започне майката да снася яйца там.

При по-силните семейства може да разширим гнездото с рамка с восъчна основа. А от започването на цъфтежа на джанката е добре да разширяваме с по една рамка с восъчна основа всички други семейства, с изключение на най-слабите. По този начин ще уползотворим восъкоотделянето на младите пчели, ще имаме по-малко болести в семействата и ще получим по-добри пчели. За да имаме добър градеж, започваме да подхранваме пчелните семейства със захарен сироп в съотношение захар:вода – 2:3 или 1:1. Можем да използваме подобрен захарен сироп, а не да даваме само захар и вода.

Как да направим качествен захарен сироп за пчелите

Къде да слагаме рамките с восъчни основи

Рамките с восъчна основа слагаме между последната рамка с пило и питите с меда. Добре е да напръскаме восъчната основа с пулверизатор със захарен сироп, за по-бързото започване на градежа. След като видим, че новата рамка е добре изградена и осеменена от майката с яйца и при добра пчелна плътност на гнездото, разширяваме с нова рамка с восъчна основа, като я слагаме от другата страна на гнездото. Когато пчелното семейство достигне 7-8 рамки в плодника, можем да добавим и строителна рамка, която да ползваме за добив на восък и за борба с вароатозата. Защото кърлежът вароа предпочита да се размножава в търтееви килийки.

Как да се справим с вароатозата по пчелите – полезни съвети

Запечатаните търтееви килийки от строителната рамка изрязваме и претопяваме през определено време. Така ще намалим броя на кърлежите и ще получим чист пчелен восък, идеален за направата на собствени восъчни основи.

И така стигаме до моментът, в който кошерът се е запълнил с 10 рамки с пило, мед, прашец и пчели и вече няма накъде да разширяваме. Стигаме до много важен етап от развитието на пчелното семейство. Сега имаме 2 варианта. Ако главната паша наближава, то нашата задача се улеснява с поставянето на магазините отгоре и очакването на главната паша, както по принцип се работи най-често в България.

Но ако главната паша е малко по-късна, то сега трябва да предприемем мерки, с които да предотвратим роенето и да удържим пчелите в работно състояние до идването на главната паша. Какво трябва да правим?

Какво да правим със запълнения 10 рамков Дадан блат кошер

10 рамков Дадан блат кошер - горен корпус

След като вече имаме 10 рамки в плодника, пилото ни е на 7-8 рамки и майката все по-трудно си намира място за снасяне на яйца, то сега е време да разширим обема на кошера. Правим следното нещо. Вземаме 1 рамка с открито пило и яйца (задължително трябва да има яйца), 1 рамка със запечатано пило и 2 рамки с мед и прашец. Правим дупка от около 2-3 см под някоя килийка с яйце. Можем да направим 2 дупки за по-сигурно.

Тези 4 рамки поставяме в нов корпус. Питите с откритото пило и яйцата и питата със запечатаното пило слагаме в средатата, а отстрани добавяме двете пити с мед и прашец. Така подреденият нов плодник ще качим над основното семейство. Разделяме двата плодника с магазинен корпус, пълен с неизградени магазинни рамки, които са с добавени восъчни основи. Майката не търсим, но ако все пак я видим – по-добре да си остане в основния корпус отдолу.

Ако не видим майката, правим 1-2 дупки в пчелни пити с яйца в долния корпус, като внимаваме на върха на дупките винаги да има 1-2 яйца. Идеята е, че ако майката се окаже в горния корпус, пчелите да започнат да изграждат маточници в тези дупки. Магазинните пити в корпуса между двата плодника ще служат като буфер, който ще предотврати майката да отиде в другия корпус. Задължително оставяме вход на горния корпус с четирите рамки. А тях ги нареждаме в единия край и добавяме преградна дъска.

Какво става с долния плодник

Силно пчелно семейство. Как да работим с 10 рамков Дадан блат кошер през пролетта?

В плодникът отдолу добавяме нова рамка с восъчна основа или изградена, ако имаме, за да се получат общо 7 рамки. Слагаме преградна дъска и поставяме магазина отгоре. Върху половината магазин (частта която не е под горните рамки) слагаме найлон или брезент с отвор за вътрешна хранилка. Най-отгоре слагаме горния корпус с 4-те рамки. Добавяме и вътрешната хранилка в празното пространство на втория корпус, откъдето ще подхранваме ежедневно семейството със захарен сироп.

След 5 дни проверяваме за изградени маточници. Ако в горният корпус няма такива, има вероятност майката да е тук. Затова проверяваме в долния корпус. Обикновено пчелите залагат маточници в корпуса без майка, независимо, че майката е в кошера. Ако има запечатани маточници ги унищожаваме. Можем да оставим само маточниците в дупките, които направихме по-рано и някой по-хубав маточник от питата. За тях сме сигурни, че са отгледани от яйце, а това е гаранция за по-качествена майка. Но все пак преценяваме всички маточници и оставяме най-добрите от тях. Подхранваме със захарен сироп всеки ден, стига пчелите да успяват да използват цялата хранилка за деня.

На 9-тия или на 10-тия ден от началото на тази операция трябва да имаме зрели маточници, от които много скоро ще се излюпат бъдещите майки. Сега в зависимост от това къде се намира майката, правим следващата операция. Ако е в горния корпус, разменяме корпусите, като целта ни е маточникът да дойде в долния корпус. Допълваме корпуса с 1 рамка с восъчна основа, напръскана със захарен сироп. След това прехвърляме 5 рамки от другия корпус, за да запълним изцяло долния плодник. Останалите 2 рамки (1 задължително със запечатано пило) и майката оставяме в корпуса, който идва над магазина и слагаме ханеманова решетка под горния плодник. А можем изцяло да преместим този корпус на ново дъно и на ново място. Продължаваме да подхранваме основното семейство над магазина, като не забравяме да осигурим отделен вход на мини отводката със старата майка.

Какво се получава накрая:

  • Имаме основно семейство с нова майка (ако все пак се завърне оплодена в кошера);
  • Имаме мини отводка, която можем да използваме както си желаем в края на сезона;
  • Имаме магазин с няколко новоизградени магазинни рамки, запълнени с микс от цветен нектар и захарен сироп, плюс малко прашец. Този магазин е идеален за есенното развитие на семейството. Този хранителен корпус го пазим като резерв за пчелите;
  • Избягваме роенето (не на 100%, защото понякога има изключения), което е много важно за добива на мед;
  • Задържаме развитието на акарите, поради двуседмичното прекъсване на яйцеснасянето в основното семейство;
  • Имаме добре подготвено семейство за наближаващата главна паша, с много новоизградени пити, което е важно за здравословното състояние на пчелите;

Остава ни само да добавим нов корпус с изградени магазинни рамки между стария магазин и плодника в навечерието на главната паша. При усилен нектаропоток можем да добавим трети магазин под втория, като центрофугираме само питите от новите магазини. Както казахме, първия магазин, който е пълен с микс от цветен нектар, захарен сироп и прашец пазим за есенното развитие на семейството. Можем да го пъхнем под плодника в началото на Септември. Или го отделяме от плодника с брезент или найлон с малка дупка в средата, ако нямаме опция за подпъхване под плодника. И пчелите си свалят нужните им запаси за зимата в плодника.

Какво правим със старата майка

След като сме сигурни, че новата майка се е оплодила и се е върнала в основното семейство, можем да преместим мини отводката на ново място. Понякога такива мини отводки се развиват в нормални семейства до есента. Ако не се развият добре, през есента можем да обединим 2 такива отводки в едно и пак ще получим нормално семейство.

А можем да заменим тези майки с тазгодишни през месец Юли. За да може през Август да имаме силно снасящи майки, които да направят хубаво количество зимни пчели. По този начин ще си гарантираме, че на нашият пчелин ще имаме на 100% млади тазгодишни майки. А те са много важен фактор за доброто развитие на пчелите през следващата година. Защото през Август и Септември е много важно да имаме добро яйцеснасяне.

Пожелаваме Ви спорна година и да напълните всички запланувани тенекии с мед. Бъдете живи и здрави и се стремете да се усъвършенствате все повече в този толкова приятен занаят!

Как да създадем силни пчелни семейства през Август

Как да създадем силни пчелни семейства – през месец Август пчелите започват да отглеждат пилото, което ще иззимува до пролетта. Затова е от изключителна важност да отгледаме колкото се може повече пило и зимни пчели през Август и Септември. Те трябва да са добре гледани и добре охранени, без заболявания и акари. Освен това, през…

Следете ни в нашата Фейсбук страница за още полезни съвети!